ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ႀကီးမွဴ း က်င္းပေသာ ေႏြရာသီသင္တန္းတုိ Roadshow အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္မည္

10259876_10153096177298856_4429418589326306504_n.jpg

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ စီစဥ္သည့္ ယူေကတြင္ တက္ေရာက္ရမည့္ ေႏြရာသီ သင္တန္းတိုမ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးမည့္ Roadshow အစီအစဥ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ႏွင့္ ၆ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါအစီအစဥ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီမွညေန ၄ နာရီအထိ ၁ဝ-၁၂၊ ေအာင္ခ်မ္းသာ ၄ လမ္း၊ ေအာင္ေျမသာစည္အိမ္ယာ၊ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Pride International School Myanmar ၌လည္းေကာင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ ၂၉၊ ကုန္းျမင့္သာယာလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Network International School ၌လည္းေကာင္း အသီးသီးျပဳလုပ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ Roadshow အစီအစဥ္တြင္ ယူေက႐ွိ ေႏြရာသီသင္တန္းတုိ Boarding School မ်ားျဖစ္ေသာ Broadway Education, Brooke House College, Discovery Summer, Language centre, University of the Arts  London ႏွင့္ SKOLA Group of  Schools တုိ႔မွ ပါဝင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

၎ေႏြရာသီသင္တန္းတိုမ်ား အား အသက္ ၇ ႏွစ္ မွ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ကာ သင္တန္းကာလမွာ အနည္းဆုံး ၂ ပတ္မွ အမ်ားဆုံး ၆ ပတ္အထိျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာ လႏွင့္ အခ်ိန္ကို မိမိ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္တြင္ ယူေကသို႔ သြားေရာက္၍ ယဥ္ေက်းမႈ အေတြ႕အ ႀကံဳမ်ားကို ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈရ႐ွိေစရန္ အက်ဳိးရွိရွိအသံုးခ်ႏုိင္ေသာ အခြင့္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ဖုန္း-ဝ၁ ၃၇ဝ၉၃၃ လိုင္းခြဲ ၃၃၆၃၊ ၃၄၄၃ သို႔ဆက္သြယ္၍ျဖစ္ေစ၊ အြန္လိုင္းမွ https://www.surveymonkey.com/s/summer-roadshow တြင္ သြားေရာက္၍ ျဖစ္ေစ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္သည္။ စာရင္းမေပးသြင္းမိပါက မိမိ၏ မွတ္ပံုတင္ (သို႔မဟုတ္) အျခား သက္ေသခံကတ္တစ္ခုခု ယူေဆာင္လာ၍လည္း လာေရာက္ေလ့လာႏုိင္ၿပီး မည္သူမဆုိလာေရာက္ ေလ့လာႏုိင္ကာ ဝင္ေၾကးမွာအခမဲ့ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။