ဖုန္းျပန္လည္ေခၚဆိုရန္ Message အခမဲ့ ေပးပို႔ႏိုင္

10430473_920755141291263_3155864568052554895_n.jpg

မိုဘိုင္းဖုန္းဘီလ္ ေလ်ာ့နည္းေနခ်ိန္ျဖစ္ေစ၊ ကုန္ဆံုးေနခ်ိန္ျဖစ္ေစ မိုဘိုင္းဖုန္း ျပန္လည္ေခၚဆိုေပးရန္အတြက္ Message အခမဲ့ ေပးပို႔ႏိုင္သည္ဟု Telenor Myanmar က ေၾကညာသည္။

အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ *979# သို႔ ေခၚဆိုၿပီးသည့္အခါ နံပါတ္ ၃ ကို ပထမတစ္ႀကိမ္ႏွိပ္၍ နံပါတ္ ၂ ကို ဒုတိယတစ္ႀကိမ္ ထပ္မံႏွိပ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု သိရသည္။ နံပါတ္ ၂ ကို ႏွိပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ မည္သည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္ကိုမဆို Call Me Back ဟု ေရးသား၍ အခမဲ့ ေပးပို႔ႏိုင္သည္ဟု Telenor က ေၾကညာထားသည္။

အခမဲ့ Message ေပးပို႔ႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳသည့္အခါ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ေရးသားရာ၌ ၀၉ ဟု ထည့္သြင္းေရးသားရန္ လိုအပ္ၿပီး အေရးေပၚ ျပန္လည္ေခၚမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ Message ေပးပို႔ျခင္းကို အခမဲ့ သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပိုက္ဆံမေပးရေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ သူမ်ားက ကိုယ့္ဆီဖုန္းျပန္ဆက္မယ္။ အရမ္းရင္းႏွီးရင္ ဖုန္း ဘီလ္ေတာင္ ျဖည့္ေပးၾကဦးမယ္။ ပိုက္ဆံမကုန္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈကို ႀကိဳက္ေပမယ့္ သူတို႔ေပးထားတဲ့ *979# ဆိုတာႀကီးကလည္း ေခၚလို႔ရဦးမွေလ” ဟု Telenor မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္း အသံုးျပဳသည့္ မရည္မြန္က ေျပာသည္။