လက္ရွိ ကြန္ရက္ထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာႀကီးသည့္ ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္ထားဟု Red Link ေျပာၾကား

Update-News_5.jpg

လက္ရွိကြန္ရက္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာႀကီးသည့္ ကြန္ရက္တည္ေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း Red Link Communications Co.,Ltd ၏ Vice Chairman & Co-founder ဦးသိန္းသန္းတိုးက ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိကြန္ရက္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာႀကီးတဲ့ ကြန္ရက္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ အတြက္ ျပင္ဆင္ထားတယ္။ လိုအပ္တဲ့ တာဝါေတြ အတြက္လည္း ျပင္ထားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က Wireless Broband Gateway ကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို ခြင့္ျပဳႏုိင္ရင္လည္း လုပ္ခ်င္တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ တခ်ဳိ႕ဧရိယာမ်ား၌ ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မႈ အားနည္းေနၿပီး ယင္းအတြက္ Outdoor အင္တာနက္မ်ား အသံုးျပဳရေၾကာင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ထြက္ရွိလာမည့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔သြားမယ့္ပံုစံက Wireless Bradband အင္တာနက္ပဲ။ အင္တာနက္ကြန္ရက္ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မႈ ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္တယ္။ အခုလက္ရွိက တခ်ဳိ႕ဧရိယာေတြ သိပ္မေကာင္းဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က Outdoor အင္တာနာေတြနဲ႔ သံုးရတယ္။ ဒါေတြကို ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္တာ” ဟု ဦး သိန္းသန္းတိုးက ေျပာၾကားသည္။