တစ္ႏွစ္အာမခံ ပါဝင္သည့္ My Phone ဟန္းဆက္

မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္ ၅ လက္မ ရွိၿပီး ထိေတြ႕ မႈ ေကာင္းမြန္ ျမန္ဆန္ေသာ IPS Touch Screen ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ 3G စနစ္သံုးျဖစ္သည့္အတြက္ Ooredoo ဆင္းမ္ကတ္ကိုပါ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ GSM ဆင္းမ္ကတ္ႏွစ္ခု တစ္ၿပိဳင္နက္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ Dual SIM စနစ္ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ Android v 4.4.2 ျဖစ္ၿပီး Quad Core 1.5 GHz CPU ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ RAM 1GB ႏွင့္ ျဖစ္ၿပီး Internal Storage Memory  2GB
ပါဝင္သည္။ Internal Storage Memory မလံုေလာက္ပါက micro SD ကတ္ျဖင့္ ထပ္တိုး အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေရွ႕ေနာက္ ကင္မရာႏွစ္လံုးပါဝင္ၿပီး 5 MP ႏွင့္ 2 MP ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ကင္မရာတြင္ LED Flash ပါဝင္သည္။ ျမန္မာစာစနစ္ အသင့္ပါဝင္ၿပီး ဓာတ္ခဲႏွစ္လံုးႏွင့္ သားေရ Flip Cover တစ္ခုကိုလည္း လက္ေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး Ever Fine ဖုန္း – ၃၈၃၄၆၆ ႏွင့္ ၃၈၇၆၄၀ ၌ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။