Wireless Security Alarm

Wireless-Security-Alarm-.jpg

လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈကို ဦးစားေပးေသာ အိမ္၊ ႐ံုးခန္း၊ ဂိုေဒါင္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ Wireless စနစ္သံုး လံုၿခံဳေရးပစၥည္း ျဖစ္သည္။ တပ္ဆင္လုိေသာ တံခါး၊ ျပတင္းေပါက္စသည့္ ေနရာမ်ိဳးတြင္ အာ႐ံုခံ Sansor တစ္စံုကို တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ တပ္ဆင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ႐ိုးရွင္းသည့္ တပ္ဆင္မႈျဖစ္ၿပီး စိတ္ခ်ရေသာ လံုၿခံဳမႈကိုလည္း ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။ Sensor ကြာသြားသည္ႏွင့္ က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံျဖင့္ အခ်က္ျပမႈကို ထုတ္လႊတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ GSM ဆင္းမ္ကတ္ ထည့္သြင္းထားမည္ဆုိပါက သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ဖုန္းသို႔ ေခၚဆိုမည္ျဖစ္သည္္။ အေဝးထိန္းစနစ္၊ အခ်ိန္ကိုက္ Timer စနစ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
လူဝင္သည့္အခါ အခ်က္ေပးစနစ္အျပင္ Gas, Fire စေသာ စနစ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည့္အတြက္ အခန္းထဲတြင္  Gas စိမ့္ ထြက္ေနျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါက အခ်က္ေပးစနစ္မွ အလုပ္လုပ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Wireless Security Alarm ကို တန္ဖိုး က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ Asia Best Link ဖုန္း ၀၉-၅၁၀၉၄၄၂ ႏွင့္ ၃၉၉၁၂၉ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။