တ႐ုတ္ စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္တြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည့္ Apple

10413401_10152683235062825_2419497168822761906_n.jpg

Apple သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္တြင္ ထိပ္ဆုံးေနရာ၌ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ရယူထားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သုေတသနကုမၸဏီ Canalys မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ သုေတသနကုမၸဏီ၏ အဆိုအရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စတုတၳေလးလပတ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ iPhone 6 ႏွင့္ iPhone 6 Plus မ်ား ပိုမိုေရာင္းခ်ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ Apple က ထိပ္တန္း စမတ္ဖုန္းကုမၸဏီအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စမတ္ဖုန္းတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈတြင္ Apple ၏ေနာက္၌ Xiaomi, Samsung ႏွင့္ Huawei တို႔က အစဥ္လိုက္ ရပ္တည္လ်က္ရိွသည္။ Apple သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေစ်းႏႈန္း အလြန္အမင္း ႀကီးျမင့္သည့္ ဖုန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခံရၿပီး ဝယ္ယူရန္ ခက္ခဲသည့္ အခ်ိန္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ LTE ႏွင့္ မ်က္ႏွာျပင္ႀကီးမားေသာ ဖုန္းမ်ား ေရပန္းစားမႈသည္ ေဒသတြင္း အရွိန္အဝါႀကီးသည့္ Xiaomi ကိုေက်ာ္ျဖတ္ရန္အတြက္ Apple ၏ေအာင္ျမင္မႈ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း Canalys မွေျပာဆိုခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ Samsung သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ ႐ုန္းကန္ေနရသလို ကမ႓တစ္ဝန္း စမတ္ဖုန္းတင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈႏႈန္းလည္း ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိသည္။ Xiaomi သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒုတိယေလးလပတ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္၌ Samsung ကိုေက်ာ္ျဖတ္၍ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

Canalys အေနျဖင့္ Apple ၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ စမတ္ဖုန္းအလုံးေရ မည္မွ်တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္းကို စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္လည္း Apple သည္ ခရစၥမတ္ကာလ ေလးလပတ္အတြင္း ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည့္ စမတ္ဖုန္း အလုံးေရမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္သူ အခ်ိဳ႕က Apple သည္ ကမ႓တစ္ဝန္းတြင္ iPhone သန္း ၆၀ ေက်ာ္ခန္႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ယခင္စစ္တမ္းမ်ား အေပၚတြင္ အေျချပဳ၍ ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။

Ref: Idownloadblog