ဆာဗာခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ယာယီရပ္ဆိုင္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Facebook ေျပာၾကား

10363966_10152683040232825_3879285818616698334_n.jpg

Facebook, Tinder, Instagram, AOL Instant Messenger ႏွင့္ Hipchat အပါအဝင္ နာမည္ေက်ာ္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားသည္ အဂၤါေန႔က ယာယီရပ္ဆိုင္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ မိနစ္ ၅၀ ခန္႔ ယာယီရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း Facebook ႏွင့္ Instagram မွာ ဆာဗာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Facebook မွ ဆိုခဲ့သည္။

“ဒီကေန႔ အေစာပိုင္းမွာ Facebook နဲ႔ Instagram သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ အခက္ႀကံဳခဲ့ရပါတယ္။ ဒါဟာ third party တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုမၸဏီရဲ႕ ဆာဗာစနစ္မွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။ ဒီျပႆနာကို အလ်င္အျမန္ ျပင္ဆင္ေပးၿပီးတဲ့ေနာက္ ကုမၸဏီရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ရာႏႈန္းျပည့္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ေနပါၿပီ” ဟု နာမည္ေက်ာ္ လူမႈကြန္ရက္ျဖစ္သည့္ Facebook မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပတ္ေတာက္မႈသည္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ Facebook ပိုင္ဆိုင္သည့္ Instagram သည္လည္း “can’t refresh feed” error ကို ေဖာ္ျပခဲ့သလို Facebook ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္လည္း error message ကိုေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ log in လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ Facebook ကို အားထားရသည့္ Tinder ကဲ့သို႔ေသာ app မ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳမႈ ရပ္ဆိုင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက Facebook မွ ဝယ္ယူခဲ့သည့္ WhatsApp ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း မရိွေပ။

Ref: TheGuardian