သုံးမိနစ္အတြင္း Mi Note စမတ္ဖုန္း အားလုံးကို Xiaomi ေရာင္းခ်ခဲ့

Xiaomi-Mi-Note-vs-Xiaomi-Mi-Note-Pro.jpg

ၿပီးခဲသည့္ အဂၤါေန႔က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ စမတ္ဖုန္းကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Xiaomi သည္ Mi Note ႏွင့္ Mi Note Pro ထုတ္ကုန္မ်ား အားလုံးကို သုံးမိနစ္အတြင္း ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Weibo လူမႈေရးမီဒီယာ စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း Xiaomi အေနျဖင့္ စမတ္ဖုန္း အလုံးေရ မည္မွ်ေရာင္းခ်ခဲ့ရျခင္းကိုမူ မထုတ္ျပန္ခဲ့ေပ။

Xiaomi သည္ ၎၏ Mi Note ႏွင့္ Mi Note Pro ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္မွသာ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ Mi Note စမတ္ဖုန္းမ်ားသည္ စတင္ေရာင္းခ်သည့္ရက္၌ပင္ သုံးမိနစ္အတြင္း ထုတ္ကုန္အားလုံး ေရာင္းခ်ႏိုင္ျခင္းမွာ Xiaomi အတြက္ aကာင္းမြန္ေသာ စတင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားမွ ေဖာ္ျပၾကသည္။ လက္ရွိတြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဖုန္းမ်ား တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေနရေသာေၾကာင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေရာင္းခ်ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ Mi Note ဝယ္လိုအားသည္ ယခင္ကႏွင့္မတူညီဘဲ ပိုမိုမ်ားျပား လာေနေၾကာင္း သိရသည္။

Xiaomi ကုမၸဏီကုိ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ဖုန္းသုံးစြဲမည့္သူမ်ားကို သာမန္ ေစ်းႏႈန္းထက္ ပိုမိုသက္သာသည့္ အရည္အေသြးရွိ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္ ဦးတည္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ Apple ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကဲ့သုိ႔ ဟန္းဆက္မ်ားကို တည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ သို႔ရာတြင္၎၏ စမတ္ဖုန္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ေရပန္းစားခဲ့ၿပီး အေရာင္းစံခ်ိန္လည္း တင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: CNET