Noti:Do with Reminders (iOS)

1.jpg

တစ္ေန႔တာ ျပဳလုပ္ရမည့္အလုပ္မ်ားကို မေမ့မေလ်ာ့ႏွင့္ ျပဳလုပ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ App တြင္ မိမိျပဳလုပ္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းထားၿပီး မွတ္သားထားေပးကာ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ အခ်က္ေပး ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ App သည္ အလုပ္မ်ားၿပီး ေမ့တတ္သူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္။

အဆိုပါ App ကို iTunes Store တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၀.၉၉ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနျပီး ယခု အခါမွာေတာ့ အခ်ိန္အတိုင္းအတာျဖင့္ အခမဲ့ Download ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးထားသည္။ iOS Version 7.0 ႏွင့္အထက္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။