ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ရန္ကုန္ဘားကမ့္ BarCamp Yangon 2015

Logo-1.jpg

က်င္းပမည့္ေန႔ – ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီ (၃၁) ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁) ရက္

အခ်ိန္-          နံနက္ (၉) နာရီမွ ညေန (၅) နာရီ

ေနရာ-        MICT Park

Website-       www.barcampyangon.org

Facebook:     https://www.facebook.com/barcampyangon2015

BarCamp ၏ အဓိပၸာယ္

BarCamp ဆိုသည္မွာ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္း မရွိဘဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္ရာ အသိပညာပုိင္းဆိုင္ရာ အတတ္ပညာပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားကို တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာႏိုင္ရန္ စီစဥ္ဖန္တီးေပးမည့္ အခမ္းအနားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ တြင္က်ယ္လာသည့္ နည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ပထမဦးဆံုး BarCamp ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ရာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တစ္ဝွမ္း အေအာင္ျမင္ဆံုး အခမ္းအနား တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ BarCamp Yangon, BarCamp Mandalay, BarCamp Taunggyi, Barcamp Pathein, BarCamp Laisho အစရွိသည္ျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ က်င္းပလာခဲ့သည္။ ယခုအခါ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏  ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္လာသည္။

BarCamp မ်ားကို က်င္းပၿပီး ရရွိလာေသာ ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ BarCamp စီစဥ္သူ မ်ားက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ BarCamp ၏ သေဘာ သဘာဝအရ မိမိေဆြးေႏြးလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ BarCamp မွာ လူမႈေရး၊ နည္းပညာ၊ စီးပြားေရး အစရွိသည့္ က႑မ်ားစြာ ကို ေပါင္းကူးေပးသည့္ အတြက္ စီးပြားေရး အေၾကာင္း သိခ်င္သူမ်ား၊ နည္းပညာအေၾကာင္း သိခ်င္သူမ်ား၊ လူမႈေရးအေၾကာင္းအရာမ်ား စသျဖင့္ မိမိထြန္းကားရာ နယ္ပယ္အလိုက္ ေဆြးေႏြးလိုသူ အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

Yangon BarCamp 2015

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္လည္း က်င္းပေအာင္ျမင့္ခဲ့သည့္ နည္းပညာႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ (BarCamp) အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ Bar Camp Yangon 2015 အျဖစ္ က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဘားကမ့္ရန္ကုန္၏ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္သည့္ Barcamp Yangon 2015 ကို ဇန္နဝါရီ (၃၁) ရက္ ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္မ်ားတြင္ MICT Park ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ တက္ေရာက္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ားကို ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္၍ Register ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ Register Link ကို ဘားကမ့္ ရန္ကုန္၏ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ ႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္   တို႔တြင္ တင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘားကမ့္ ရန္ကုန္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။ ပြဲတက္ေရာက္မည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ ထိုလက္မွတ္မ်ားကို Print ထုတ္လာရမည္ျဖစ္သည္။ Register ျပဳလုပ္ျခင္းကို ဇန္နဝါရီလလယ္ခန္႔တြင္ ပိတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ား နည္းတူ ႏိုင္ငံတကာမွ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ား အတြက္ Recommendation Letter မ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ပါဝင္အသိပညာ ေဝမွ်မည့္သူမ်ား အတြက္ ပရိုဂ်က္တာမ်ား၊ Microphone မ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဘားကမ့္ရန္ကုန္ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကို စိတ္အားထက္သန္စြာ စိတ္ပါဝင္စား၍ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးလိုသူ မည္သူမဆို ပါဝင္ ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္တာအတြင္း ဘားကမ့္ရန္ကုန္အား တက္ေရာက္သူ စုစုေပါင္း (၂၂၀၀၀) ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ဘားကမ့္မ်ား အနက္ အေအာင္ျမင္ဆံုးႏွင့္ တက္ေရာက္ေလ့လာသူ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ဘားကမ့္ ရန္ကုန္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီမွ သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အစီအစဥ္မ်ား

BarCamp Yangon တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ယခင္က်င္းပခဲ့ေသာ BarCamp မ်ား နည္းတူ မိမိေျပာလိုေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ ေဆြးေႏြးလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား တင္ျပႏိုင္ေအာင္ BarCamp စီစဥ္သူမ်ားက စီစဥ္ေပးထားမည္ ျဖစ္သည္။ BarCamp Yangon တြင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ အတြက္ ေနရာအမ်ားအျပား စီစဥ္ထားၿပီး မိမိတင္ျပ လိုေသာ ေဆြးေႏြးလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ပြဲအတြင္း အစီအစဥ္ ေၾကာ္ျငာ သင္ပုန္းတြင္ ကပ္ထားမည္ ျဖစ္သည္။ ၎သင္ပုန္းတြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမည့္သူ၏ အမည္၊ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္း အရာ၊ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ အခန္းနံပါတ္မ်ားကို အသီးသီးေဖာ္ျပ ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ တက္ေရာက္လာသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘာသာရပ္ အလိုက္ ေခါင္းစဥ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

BarCamp မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

BarCamp မ်ားေနရာအႏွံ႕က်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုရွိ ဝါသနာတူမ်ား၊ စိတ္တူကိုယ္တူမ်ား ေတြ႕ဆံုၿပီး မိမိအသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ား မွ်ေဝကာ ေဆြးေႏြးသြားျခင္းျဖင့္ အတူယွဥ္တြဲ ပူးေပါင္း သြားႏုိင္ရန္၊ အိုင္တီ နည္းပညာပိုင္း ဆုိင္ရာ သာမက အျခားေသာ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး  စသျဖင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္လာၿပီး အေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္မ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တက္ေရာက္လာမည့္သူမ်ား အတြက္ အစီအစဥ္

BarCamp တက္ေရာက္မည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ ပထမဦးဆံုး Online Registration ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို Registration မွေပးပို႔လာေသာ လက္မွတ္ကို print ထုတ္လာေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး Black & White ျဖစ္ေစ၊ Color ျဖစ္ေစ၊မိမိႏွစ္သက္ရာ ထုတ္ယူလာႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၎ေနာက္ Registration Desk တြင္ print ထုတ္ လာေသာ စာရြက္ကို ျပၿပီး လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ မိမိအေနျဖင့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခု ေျပာခ်င္ပါကလည္း Topic Board တြင္ သြားေရာက္ ကပ္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ BarCamp တြင္ နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ  တစ္ခုတည္းရွိမည္ မဟုတ္ဘဲ Topic အစံု ပါဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသည္ ရသည္။  Topic အစံုေျပာရန္လည္း ႀကိဳဆိုေၾကာင္း Organizer Team မွ ေျပာၾကားထားသည္။

Barcamp Yangon2015 Fellowship Program

BarCamp Yangon မွျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀န္းလုံးရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ BarCamp Fellowship Program ကို 2014 ခုနစ္တြင္ စတင္ျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီး အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ားမွ တက္ေရာက္လိုုသူမ်ားကိုု ေရြးခ်ယ္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ယခုုႏွစ္တြင္လည္း ဤ Program ကိုု ထပ္မံ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္လိုုသူမ်ားကိုု သတ္မွတ္ အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ အေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ ေခၚယူသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ

(၁) မိမိတို႔ ေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕ အတြက္ BarCamp က်င္းပရန္ စိတ္ဝင္စားသူ (သိုု႔မဟုုတ္) က်င္းပရန္ အစီအစဥ္ရွိသူ ျဖစ္ရပါမည္။

(၂) ေလွ်ာက္ထားသူသည္ Form ရွိ အခ်က္အလက္မ်ားအား ျပည္႔စုံေအာင္ ျဖည္႔စြက္ရပါမည္။

(၃) ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည္႔ၿပီးသူ ျဖစ္ရပါမည္။

(၄) ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ရန္ကုန္သို႔ ရက္အနည္းငယ္ လာေရာက္ ေနထိုင္ႏုိင္သူ ျဖစ္ရပါမည္။

(၅) ေလွ်ာက္ထားသူသည္ BarCamp Yangon ၏ Fellowship Program တြင္ပါဝင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကိုု မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ႏိုုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

(၆) Fellow ဦးေရအမ်ားဆံုး (၃၀) ဦးအထိသာ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ နယ္မွ ရန္ကုန္သို႔ လာေရာက္ေနထုိင္ေနသူ မိမိေမြးဖြားရာၿမိဳ႕တြင္ BarCamp ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ခ်င္သူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ BarCamp ရန္ကုုန္သိုု႔ မတက္ေရာက္ ဖူးေသးသူမ်ားကိုု ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သြားပါမည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုပါ။

Barcamp Fellowship မ်ားသည္ ရန္ကုုန္ ဘားကမ့္မက်င္းပမွီ (၂) ရက္အလိုုတြင္ ရန္ကုုန္သိုု႔ ေရာက္ရွိေနရမည္ျဖစ္ၿပီး ပြဲက်င္းပျခင္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ားပါ ရရွိေစရန္ အစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္ျခင္း၊ ပြဲက်င္းပရာတြင္ ဝင္ေရာက္ ကူညီလုုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားျဖင့္လည္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရရွိႏိုုင္ေစရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။

ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကိုု BarCamp Yangon Organizer အသင္းမွ ခရီးစရိတ္ ေထာက္ပံ့ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အေနျဖင္႔ အသက္သာဆုံးႏွင္႔ အဆင္ေျပဆုံး လမ္းခရီးကို ေရြးခ်ယ္၍ လမ္းခရီးစရိတ္ကို ေဖာင္တြင္ ႀကိဳတင္ျဖည္႔စြက္ေပးရပါမည္။ တည္းခိုစရာမ်ားကိုလည္း BarCamp Yangon မွ စီစဥ္ေပးထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။