ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္းမွ Training for Customer Care သင္တန္း ဖြင့္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္းမွ ႀကီးမွဴး၍ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဌာနမွ ဆရာမမ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ Training for Customer Care သင္တန္းအား ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါသင္တန္းအား စေန၊ တနဂၤေႏြ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ႏွင့္ ၁၅ ရက္ တို႔အတြက္ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္း တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ အသင္းဝင္မ်ားအား ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း Discount ေပး သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္ အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၉) ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ဖုန္း – ၂၃၀၅၀၃၄၊ ၀၉ ၄၂၅၀၂၂၉၇၆ ႏွင့္ yangonrcia@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္သည္။