အေဝးသင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္တို႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဘဲြ႕လြန္ေရေၾကာင္း ဥပေá€

Hero.jpg

ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေရေၾကာင္း တကၠသိုလ္တို႔ ခ်ိတ္ဆက္၍ ဘဲြ႕လြန္ေရေၾကာင္း ပညာဥပေဒဘာသာရပ္ကို မၾကာခင္ ဖြင့္လွစ္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလွတင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံတကာ အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ေတြက ဆရာတို႔တကၠသိုလ္ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းတာေတြရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကမ္းလွမ္းတိုင္း ဆရာတ႔ိုက လက္ခံတာမ ဟုတ္ဘဲ စိစစ္ၿပီးမွ ခ်ိတ္ဆက္လက္ခံတာပါ။ အားလံုး အခုတကၠသိုလ္ေပါင္း ၂၀ လက္ခံၿပီးပါၿပီ။ ႏိုင္ငံတကာေရ ေၾကာင္းတကၠသိုလ္ေတြရွိ ေရေၾကာင္းပညာရပ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေရေၾကာင္းဥပေဒ ဒီပလိုမာကိုလည္း သေဘၤာသားမ်ား အတြက္ ဖြင့္လွစ္သြားဖို႔ ႏိုင္ငံတကာအေဝးသင္ တကၠသိုလ္မ်ား နည္းတူ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အေဝးသင္တကၠသိုလ္မွာက်င့့္သံုးတဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာၾကည့္တိုက္ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလွတင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိ၌ ရန္ကုန္အေဝးသင္ တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ တစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္း ႏွစ္စဥ္ တက္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး မႏၱေလး အေဝးသင္တကၠသိုလ္တြင္လည္း တစ္သိန္းေက်ာ္ တက္ေရာက္လ်က္ရွိကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပမွ ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္သူ ဂ်ာမနီ၊ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူ ၃၇ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။