Uber တြင္ကန္ေဒၚလာ ၁.၆ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သြားမည္ဟု Goldman Sachs ကုမၸဏီ အတည္ျပဳ

UBER-facebook.jpg

ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီ Goldman Sachs သည္ Uber တြင္ကန္ေဒၚလာ ၁.၆ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ သြားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက သယ္ယ ူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ကုမၸဏီ Uber သည္ အာရွေစ်းကြက္ကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ ကန္ေဒၚလာ ၁.၂ ဘီလီယံ လိုအပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ Goldman Sachs ၏ပုဂၢလိက ဓနဥစၥာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ Uber ၌ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမွ VentureBeat သို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ Uber သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္၍ သီးျခားေထာက္ပံ့ေငြ ကန္ေဒၚလာသန္း ၆၀၀ ရရွိရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လက္ရွိတြင္ Uber သည္ တစ္ကုိယ္ေရ လြတ္လပ္ခြင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ ခရီးသည္မ်ားအား ယာဥ္ေမာင္းမ်ားက ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိမ်ားအနက္ တစ္ဦးမွ ပိုင္နက္က်ဴးေက်ာ္ျခင္း စသည့္အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ Uber ကုမၸဏီကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ထရာဗစ္ကာလန္နစ္ခ္ႏွင့္ ဂါရတ္ကမ့္တို႔က တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႐ုံးခ်ဳပ္မွာ ဆန္ဖရန္စၥကိုၿမိဳ႕၌ တည္ရွိ၌သည္။

Ref: VentureBeat