သတင္းအတုမ်ားအား News Feed တြင္ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည့္ feature သစ္ကို Facebook မိတ္ဆက္

1907937_10152669713582825_1307930259641774344_n.jpg

Facebook သည္ ၎၏ လူမႈေရးမီဒီယာ သုံးစြဲသူမ်ားအၾကား သတင္းအတုမ်ား လ်င္ျမန္ စြာပ်ံ႕ႏွံ႕မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ feature သစ္တစ္ခုကို ၿပီးခဲ့သည့္ အဂၤါေန႔က မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

Facebook သုံးစြဲသူမ်ားသည္ အဆိုပါ feature ကိုအသုံးျပဳ၍ သတင္းအတုမ်ား ျဖန္႔ခ်ိေနမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အတြက္ သတင္းတစ္ပုဒ္အား အတုအေယာင္ သို႔မဟုတ္ လွည့္ျဖားထားသည့္ သတင္းမ်ားအေနျဖင့္ အမွတ္အသား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၎၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ သတင္းတုမ်ားကို ဖယ္ရွားသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း Facebook ကေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သုံးစြဲသူအေနျဖင့္ post မ်ားအား မည္မွ် ျဖန္႔ခ်ိထားေၾကာင္းကို စိစစ္တြက္ခ်က္ႏိုင္မည့္ ကုမၸဏီ၏ algorithm ကုိအသုံးျပဳကာ သတင္းတုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံမႈမ်ားကိုသာ တြက္ခ်က္ႏိုုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ feature ကို အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ေဆာင္းပါးတစ္ခု၏ link တြင္ ပါဝင္သည့္ post တစ္ခုကို သတင္းတုမ်ားအျဖစ္ အစီရင္ခံႏိုင္ၿပီး News Feed တြင ္၎သတင္း ျဖန္႔ခ်ိမႈကို ေလွ်ာ့ခ် ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း Facebook က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Facebook သည္ အေရးႀကီးေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္လာၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၎လူမႈေရးမီဒီယာတြင္ သတင္းမ်ား ဖတ္႐ူေနေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ Pew သုေတသနစင္တာမွ ျပဳလုပ္သည့္ စစ္တမ္းအရ သိရွိရသည္။ ဒိုင္ႏိုေဆာကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရျခင္းႏွင့္ ဆန္တာကေလာ့စ္၏ ျဖစ္တည္မႈကို သက္ေသျပသည့္ သုေတသနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားကို သတင္းတုမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Facebook ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိုသို႔သတ္မွတ္မည့္ content မ်ားတြင္ ဖတ္သူမ်ားအား ရယ္ေမာေပ်ာ္႐ႊင္လိုျခင္း သေဘာျဖင့္ ေရးသားထားေသာစာမ်ား သို႔မဟုတ္ သေရာ္စာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Reuters