စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ Developer Conference က်င္းပမည္

DC.jpg

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ Developer Conference ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ႏွင့္ ၁၆ ရက္မ်ားတြင္ MICT Park ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုက်င္းပမည့္ Developer Conference (Dev con) တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ Networking ႏွင့္ အိုင္တီ နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အိုင္တီေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ပါေမာကၡ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားေရာက္ ျမန္မာပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား ႏွစ္စဥ္စုေဝးကာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းစနစ္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကို တင္ျပ၊ ေဆြးေႏြး ဖလွယ္ၾကေသာ စုေဝးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုအျဖစ္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

Developer Conference (Dev con) တက္ေရာက္ရန္အတြက္ လက္မွတ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ႐ံုးခန္းအပါအဝင္ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္ခြင့္ လက္မွတ္တစ္ေစာင္လွ်င္ ငါးေထာင္က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားျဖစ္ပါက သံုးေထာင္က်ပ္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ Developer Conference (Dev con) ၂၀၁၄ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို www.devconmyanmar.org တြင္ အေသးစိတ္ လႊင့္တင္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္