ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား စုေပါင္း၍ ပထမဆုံးအႀကိမ္ နည္းပညာႏွင့္ အႏုပညာ ဆိုင္ရာျပပြဲ က်င္းပမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား စုေပါင္းကာ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ နည္းပညာႏွင့္ အႏုပညာဆိုင္ရာျပပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမတြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါျပပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာ တကၠသိုလ္၊ ေရေၾကာင္းပညာ တကၠသိုလ္၊ အမ်ဳိးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာေကာလိပ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (သန္လ်င္) ႏွင့္ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း နည္းပညာ တကၠသိုလ္တို႔မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဖန္တီးထားေသာ လက္ရာမ်ား ျပသမည္ျဖစ္ၿပီး လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး ဖန္တီးမႈမ်ားကိုလည္း ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

၎ျပပြဲ၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ဆရာေတာ္ ဓမၼဒူတေဒါက္တာ အရွင္ေဆကိႏၵမွ ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရငုပ္သေဘၤာႏွင့္ သေဘၤာဒီဇိုင္း၊ တိုက္၊ ေစတီ ဒီဇိုင္းမ်ားအား ျပသသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။