အြန္လိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေစ်းကြက္ kaymu.com.mm ၏ Android OS Application ကိုစတင္ မိတ္ဆက္

10933720_10205548585655189_8662838596362846301_n.jpg

အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ေစ်းဝယ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အြန္လိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေစ်းကြက္ kaymu.com.mm ၏ Android OS Application ကိုရယူ အသုံးျပဳဳ ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ kaymu Android Application ကို Google Play Store ႏွင့္ http://bit.ly/1tMB4gd မွတစ္ဆင့္ အခမဲ့ရယူ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ App ကို မိုဘုိင္းဖုန္း တြင္သာမကဘဲ Tablet PC မ်ားျဖင့္ပါ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ ေရာင္းခ်လိုသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မိုဘုိင္းမွတစ္ဆင့္ အလြယ္တကူ ေရာင္းခ်ႏုိင္မည့္အျပင္ kaymu အြန္းလိုင္းေစ်းမွလည္း ႏွစ္သက္ရာကို ဝယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ App မွတစ္ဆင့္ မိမိတို႔ေရာင္းခ်ခ်င္သည့္ ကုန္ပစၥည္း စီမံျခင္းဆုိင္ရာမ်ား၊ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ (Rating) ေပးျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္း၏ အရည္ အေသြးဆုိင္ရာ ေဝဖန္ေရးသားမႈ (Review) မ်ား၊ ေရာင္းသူႏွင့္ ဝယ္သူႏွစ္ဦး App မွ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ စကားေျပာျခင္း (Live Chat) မ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။