မ်က္ႏွာအမူအရာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ Kuratas စက္႐ုပ္ကို Amazon Japan တြင္ စတင္ေရာင္းခ်

10922553_10152668155067825_5403653013504951324_n.jpg

ေမာင္းႏွင္သူ၏ မ်က္ႏွာအမူအရာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ ရန္သူမ်ားကို ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ Kuratas စက္႐ုပ္ကို Amazon Japan ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဒၚလာ ၁ သန္းျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ေရာင္းခ်မည့္ Kuratas စက္႐ုပ္တြင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္မည့္ feature ပါဝင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ Kuratas သည္ ေဟာလီဝုဒ္ ဇာတ္ကားမ်ားမွ စက္႐ုပ္ကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ၎၏ အေလးခ်ိန္မွာ ၅ တန္ရွိကာ အျမင့္ ၁၃ ေပရွည္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎စက္႐ုပ္ကို ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ တင့္ကားတစ္စီးအတြင္း ဝင္ေရာက္ေနရသကဲ့ ခံစားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ဆီ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳရေသာ အဆိုပါ Kuratas ကို တစ္နာရီလွ်င္ ၆ မိုင္အထိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Kuratas ကုိ ေမာင္းႏွင္မည့္သူသည္ စက္႐ုပ္တြင္ ပါဝင္သည့္ စက္ခန္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ကာ ခလုတ္တစ္ခုကို ႏွိပ္၍ ထိန္းခ်ဳပ္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎စက္႐ုပ္ကို 3G ကြန္ရက္ပါဝင္ေသာ ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စက္႐ုပ္တြင္ လက္နက္တပ္ဆင္ထားၿပီး ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ smile shot ဟုေခၚဆိုသည့္ feature လည္းပါဝင္လာသည္။

Kuratas စက္႐ုပ္ကို ဝယ္ယူမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒၚလာ ၁ သန္းျဖင့္ starter kit တစ္ခုကို ေရာင္းခ်ေပးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္တပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း Amazon Japan ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Ref: Whas11