ေဆြသဟာဝန္ေဆာင္မႈ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးက ျပန္လည္ေတာင္းပန္

Update News_5_10_1.jpg

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ၎တို႔ အသစ္ မိတ္ဆက္လိုက္သည့္ ေဆြသဟာဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားကို ျပန္လည္ေတာင္းပန္လိုက္သည္။

ေဆြသဟာဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးမျပဳလိုေတာ့သည့္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ပယ္ဖ်က္လိုက္သည့္အခါ မူလအသံုးျပဳေနသည့္ အင္တာနက္စနစ္ကို ျပန္လည္အသံုးမျပဳႏိုင္ေတာ့သည့္အတြက္ မိုဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ားက မေက်နပ္ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

“အဆင္မေျပမႈမ်ားအတြက္ MPT (ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း) မွ အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္အပ္ ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ယခု နည္းပညာဆိုင္ရာ အခက္အခဲအား MPT မွ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း အသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ၎၏ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယခုလ ၁၂ ရက္မွ စတင္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ႏွစ္ရက္တာအတြင္း မိုဘုိင္းဖုန္းလိုင္း အသံုးျပဳသူ ၁ သန္းခန္႔က ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက သတင္းထုတ္ျပန္ ထားေသာ္လည္း အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးမျပဳလို၍ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည့္ အေရအတြက္မွာလည္း အမ်ားအျပားရွိႏိုင္သည္ဟု မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူ အမ်ားစုက ေျပာဆိုထားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ ေဆြသဟာကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ျဖဳတ္ခ်င္တာ၊ အင္တာနက္ ျပန္သံုးမရေတာ့မွာ ေၾကာက္လို႔ စဥ္းစားေနတယ္” ဟု GSM မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္း အသံုးျပဳသူ ကိုၿဖိဳးေဝက ဆိုသည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏ ေၾကညာခ်က္အရ ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ပယ္ဖ်က္လိုက္သည့္ ေနာက္ပိုင္း မူလအင္တာနက္စနစ္ကို ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ မိုဘိုင္းဖုန္း၏ APN Setting ၌ mptnet ဟု ေရးသား၍ restart ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း မူလ အင္တာနက္စနစ္ကို ျပန္လည္ရယူရာတြင္ အင္တာနက္ စနစ္အတြက္ ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္းေပးသြင္း၍ ခ်ိတ္ဆက္ထားသူမ်ားသာ မူလအင္တာနက္စနစ္ကို ျပန္လည္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း မရွိသူမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္း ေပးသြင္းကာ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ရမည္ ျဖစ္သည္။