ဆိုင္ကယ္တစ္စီးကို ဝယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အပိုင္း (၁)

checking-1.jpg

အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ဆိုင္ကယ္တစ္စီးကို Brand New ကို ဝယ္မလုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Used ကို ျပန္ဝယ္မယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ စစ္ေဆးဖို႔ နည္းလမ္းေလးေတြကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ဒါေတြက Brand New အ
ပိုင္းမွာေတာ့ ဒီေလာက္ႀကီး အသံုးတည့္မွာ မဟုတ္ေပမယ့္ Used အပိုင္းမွာေတာ့ အသံုးတည့္မွာျဖစ္လုိ႔ မွတ္ထား၊ ဖတ္ထားမယ္ဆိုရင္ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးရဲ႕ အေျခခံေလးေတြကို စစ္ေဆးတဲ့ေနရာမွာ အဆင္ေျပေစ ပါလိမ့္မယ္။

(၁) မီးခလုတ္ေတြကို စစ္ေဆးပါ
အသံုးမ်ားတဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တစ္စီးရဲ႕  ေခါင္းပိုင္း တည္ေဆာက္မႈအပိုင္းမွာ Control အတြက္ ခလုတ္ေတြ ပါပါတယ္။ Start, Signal, Headlights, Up and Down, Horn စသျဖင့္ အဆိုပါ ခလုတ္တိုင္းကို
လိုက္လံ စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ ခလုတ္ေတြ ၾကပ္ေနသလား၊ သြက္လက္သလား စစ္ေဆးပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ ကၽြံေနတာမ်ိဳးေတြ ရွိလား စစ္ေဆးပါ၊ ၿပီးမွ ခလုတ္တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို စစ္ေဆးပါ။
ဥပမာ ေရွ႕မီးႀကီးကို ဖြင့္လိုက္ၿပီး အဲဒီေရွ႕မီးႀကီး ပြင့္သလား၊ မပြင့္ဘူးလား၊ ခလုတ္ကေန ဖြင့္လိုက္တာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းပြင့္သလား၊ Delay ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုတာေတြကအစ ေသခ်ာစစ္ေဆးပါ။ Used အေနအထားမွာ ဆိုရင္ေတာ့ အဆိုပါ စနစ္တစ္ခု ပ်က္စီး၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းေနတိုင္း တစ္ဖက္လူ ေခၚတဲ့ေစ်းကို ခ်ဳိ႕ ယြင္းပစၥည္းတန္ေၾကး ႏွစ္ဆေလာက္ထိေအာင္ ေစ်းဆစ္ႏိုင္တာ ေတြ႕ ရပါတယ္။

(၂) ေစ်းဆစ္ပါ
Brand New အပိုင္းမွာေတာ့ အထက္က ေျပာခဲ့တဲ့စနစ္ေတြကို သေဘာမက်ရင္ ေနာက္တစ္စီးကို ေျပာင္းလဲ ၾကည့္႐ႈႏုိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ေစ်းကေတာ့ ဆစ္ရေကာင္းမွ ရပါလိမ့္မယ္။ Used မွာေတာ့ အထက္က ေျပာ
ခဲ့တဲ့ အဆက္အတိုင္း ခ်ိဳ႕ ယြင္းပစၥည္းရဲ႕ တန္ဖိုးႏွစ္ဆထိေအာင္ ေစ်းဆစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ခလုတ္တစ္ခု ပ်က္ေနရင္ အဆိုပါ ခလုတ္ရဲ႕ တန္ေၾကးက တစ္ေထာင္ျဖစ္ေပမယ့္ ျပင္ဆင္မယ္ဆိုရင္ လက္ခ
အတြက္ပါ တစ္ေထာင္ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ၿပီး ေစ်းဆစ္လို႔ ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အခုေျပာေနတဲ့ ခလုတ္၊ မီးသီး စတဲ့အရာေတြက တန္ေၾကးမရွိေပမယ့္ Shock Absorber နဲ႔ အျခားတန္ေၾကး ေသာင္း
ေက်ာ္တန္ အရာေတြအတြက္ကို ေစ်းဆစ္တဲ့ ေနရာမွာေတာ့ တစ္ခ်က္မွားသြားရင္ ေစ်းအမ်ားႀကီး ပိုေပးလိုက္ရႏိုင္ပါတယ္။

(၃) ေရွ႕ဘက္ Shock Absorber ကို စစ္ေဆးပါ
သူကေတာ့ စက္ဘီးမွာဆိုရင္ ဆင္စြယ္လုိ႔ ေခၚတာျဖစ္ၿပီး ဆိုင္ကယ္မွာေတာ့ အေသမဟုတ္တဲ့ အရွင္စနစ္နဲ႔ တပ္ဆင္ထားတာေၾကာင့္ Shock Absorber ျဖစ္ေနတာပါ။ သူ႔မွာ ႁပြန္ေခါင္းသဏၭာန္ တည္ေဆာက္ပံုျဖစ္
ၿပီးေတာ့ အထဲမွာ Spring ေတြနဲ႔ Hydraulic ဆီလို အရာေတြကို ထည့္သြင္းထားၿပီး ဆီလံုေအာင္ပိတ္ကာ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ လမ္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ တုန္ခါမႈေတြကို စီးနင္းသူဆီ ေလ်ာ့နည္းေရာက္ရွိေအာင္
ထိန္းခ်ဳပ္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးတဲ့စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကို စစ္ေဆးဖို႔အတြက္ကေတာ့ ဆိုင္ကယ္ေပၚ တက္လိုက္ၿပီး လက္ကိုင္ကို လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ ေသခ်ာကိုင္ကာ ဖင္ထိုင္ခံုမွာ ထိုင္လ်က္မဟုတ္ဘဲ လက္ကိုင္ကေန လက္အားေရာ ကိုယ္ရဲ႕ အားပါသံုးၿပီး Shock Absorber ကို ေအာက္ဘက္ နစ္ဝင္ေအာင္ ဖိခ်လိုက္ပါ။ တုံ႔ျပန္မႈ ပံုစံသံုးမ်ိဳးလာမွာျဖစ္ၿပီး Shock Absorber ကေန ျပန္ေဆာင့္တြန္းတာနဲ႔ ေအာက္ဘက္ နစ္ဝင္သြားၿပီး အ႐ုန္းေႏွးေန တာေတြက Shock Absorber မေကာင္းတဲ့ အေျခအေနေတြျဖစ္ၿပီး ဖိခ်လိုက္ရာကေန ျဖည္းျဖည္းခ်င္း နစ္ဝင္သြားသလို ျပန္ၿပီးအႂကြမွာလည္း ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပန္ႂကြမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အျပစ္မရွိေသး တာပါ။ ေနာက္ထပ္ Shock Absorber နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ စစ္ေဆးစရာကေတာ့ Shock Absorber ႁပြန္အတိုင္း ဘီးကေန တက္လာၿပီး အထက္ တစ္ေပခန္႔ေနရာမွာ စည္းတစ္ခုရွိၿပီး အဆိုပါ ေနရာမွာ ဆီယိုစိမ့္တတ္ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ အဆုိပါေနရာမွာ ဆီစိမ့္ေနမယ္ဆိုရင္လည္း အသစ္လဲေလာက္ေအာင္ မဟုတ္ေပမယ့္ ခ်ိဳ႕ ယြင္းေနတာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္