အျမန္လမ္းမ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေမာင္းႏွင္ေနေသာ အေဝးေျပး မွန္လံုယာဥ္မ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေဘးအႏ

ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေမာင္းႏွင္ေနေသာ အေဝးေျပးခရီးသည္တင္ မွန္လံုယာဥ္မ်ားကို GPS စနစ္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဘး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးစနစ္ကို အသံုးျပဳေသာ B’smart စနစ္ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ကို စမ္းသပ္ကာလအျဖစ္ ၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္တြင္ စတင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အျမန္လမ္းရဲတပ္ဖြဲ႕ မွဴ း ရဲမွဴ းႀကီး ေနဝင္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါစနစ္မွာ B’Smart Telematics Myanmar Co., Ltd မွ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားသို႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ စတုတၳအပတ္ခန္႔က စတင္မိတ္ဆက္တင္ျပလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္အား က်င့္သုံးႏိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ အျမန္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနျဖင့္ပါ ေနာက္ဆံုးညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း အျမန္လမ္းရဲတပ္ဖြဲ႕ မွဴ း႐ံုးတြင္ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႕ က က်င္းပခဲ့ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ရဲမွဴ းႀကီးေနဝင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ B’smart စနစ္မွာ အင္တာနက္၊ GPS ႏွင့္ GSM Network တို႔ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမာင္းႏွင္ယာဥ္မ်ားကို အရွိန္လြန္ေမာင္းႏွင္ျခင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဗဟိုဌာနတစ္ခုကို အျမန္လမ္းမ အနီးတြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ထိန္းခ်ဳပ္မႈဗဟိုဌာနမွ ယာဥ္၏အျမန္ႏႈန္း၊ ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္ စသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို Google Earth ျဖင့္ တြဲ၍ တိက်စြာ သိရိွႏိုင္မည့္အျပင္ ယာဥ္မ်ား၏ ေမာင္းႏွင္မႈ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္မိုင္ႏႈန္းထက္ပိုေမာင္းျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းစြာ ေမာင္းျခင္းတုိ႔ကို အခ်ိန္၊ ေနရာ၊ အျမန္ႏႈန္း အတိအက်အျပင္ က်ဴ းလြန္ခဲ့သည့္ အႀကိ္မ္ အေရအတြက္ပါ ေဖာ္ျပေပးသည့္အတြက္ အျပစ္ေပးအေရးယူရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္လာမည္ဟု သိရသည္။

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားခဲ့ပါက ျဖစ္ပြားပံုျဖစ္ပြားနည္းအား အဆိုပါစနစ္ပါ Black Box Data Analysis ျဖင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္ျခင္း၊ Summary Trip Analysis Report  ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ခဲ့သည့္ အျမင့္ဆံုးအျမန္ႏႈန္း၊ ပ်မ္းမွ်အျမန္ႏႈန္း၊ ခရီးစဥ္ စုစုေပါင္းၾကာခ်ိန္တို႔ကို သိ႐ွိႏိုင္သည့္အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ယာဥ္လိုင္းအား စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းတို႔ျပဳလုပ္၍ မေတာ္တဆမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏  ခရီးစဥ္ၾကာခ်ိန္၊ သတ္မွတ္မိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုေမာင္းျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းစြာ ေမာင္းႏွင္ျခင္းတို႔ကို အခ်ိန္၊ ေနရာႏွင့္ အျမန္ႏႈန္းတိက်စြာျဖင့္ က်ဴ းလြန္သည့္အႀကိမ္အေရအတြက္္ကိုပါ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ၿပီး  မေတာ္တဆမႈမ်ားအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အခ်က္ေပးစနစ္မ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ယင္းစနစ္ကို ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသို႔ တင္ျပလာသည့္  B’Smart Telematics Myanmar Co., Ltd မွ စီးပြားေရးဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္ ညီညီေမာ္က ရွင္းျပသည္။

“ကားမွာ တပ္မယ့္စက္ေတြက ဌါးရမ္းေပးမွာပါ။ ခရီးသည္တင္ မွန္လံုယာဥ္ကားေတြသာမက အျခားကားေတြကို ငွားရမ္းေပးမွာပါ။ အင္တာနက္စနစ္နဲ႔ GSM ဖုန္းေတြမွာ တပ္ဆင္ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ရမယ္။ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ေက်ာ္ရင္ သတိေပးခ်က္က အလိုအေလ်ာက္ Alarm က ထေအာ္ေနမယ္။ သတိေပးမယ္ေပါ့။ ဗဟိုထိန္းခ်ဴပ္ေရးကိုပါ သတင္းေပးပို႔ၿပီးသားျဖစ္သလို ယာဥ္ပိုင္ရွင္မွာ တပ္ထားတဲ့ စက္မွာလည္း သြားေပၚမယ္။ မိုဘိုင္းဖုန္းရိွတဲ့ ေနရာမွန္သမွ် အကုန္သံုးလို႔ရမယ္။ ယာဥ္ပိုင္ရွင္လက္ထဲမွာ GSM  စနစ္သံုး ဟန္းဖုန္းတစ္လံုးရိွ႐ံုနဲ႔ ယာဥ္ေမာင္းေတြကို ဒီစနစ္ကတစ္ဆင့္ ကြပ္ကဲလို႔ရမယ္” ဟု ထိုစဥ္က အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ယင္းစနစ္ကို မိတ္ဆက္သည့္ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရး ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္ညီညီေမာ္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။