အမုန္းစကားမ်ားကို နည္းပညာျဖင့္ ဟန္႔တားႏိုင္ရန္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္က စုေပါင္းေဆြးေႏ

10469048_1595682003998588_2496623464359942216_n.jpg

အမုန္းစကားမ်ား ျပန္႔ပြားမႈမရွိေစရန္ အဓိကထားလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၁၁၇ ခုတို႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စုေဝး၍ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ား ျပလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို သံုးရက္တိုင္တိုင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး Myanmar ICT Development Organization (MIDO) ႏွင့္ U.S Agency for International Development (USAID) တို႔မွ ပူးေပါင္း စီစဥ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“အခုဆုိရင္ ပေရာဂ်က္ေတြ တင္ျပၿပီး ေဆြးေႏြးေနၾကတယ္။ ဒီ ပေရာဂ်က္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ေပးသြားဖို႔လည္း ရွိတယ္။ အဓိကကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားၿပီးေတာ့ အမုန္းစကား ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နည္းပညာနဲ႔ လုပ္ကိုင္တဲ့ဟာမ်ိဳးေတြပါ” ဟု MIDO မွ မထိုက္ထိုက္ေအာင္က ေျပာသည္။

အမုန္းစကား မျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္း ၁၀၀ ေက်ာ္၏ ပေရာဂ်က္မ်ားကို USAID မွ စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ပေရာဂ်က္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သိန္းမွ ႏွစ္သိန္းအထိ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို Peace Tech Exchange အမည္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္မွ စတင္၍ သံုးရက္တိုင္တိုင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။