ေဆြသဟာဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳသူ တစ္သန္းျပည့္ၿပီး ဟုဆို

10479709_626922474075169_754330131845313395_n.jpg

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ေဆြသဟာဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳသူ တစ္သန္း ျပည့္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ေၾကညာသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္အထိ အဆိုပါအေရအတြက္ ျပည့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္က စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ရက္ အတြင္း တစ္သန္းျပည့္ၿပီးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆြသဟာ အစီအစဥ္ကို အသံုးျပဳရန္ 1332 သို႔ SWE ဟု႐ိုက္ကာ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားခမွာ အခမဲ့ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္ထားၿပီးပါက 50 MB အင္တာနက္ အခမဲ့အသံုးျပဳခြင့္ လက္ေဆာင္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။