လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ Facebook at Work ကို Facebook စတင္မိတ္ဆက္

10929032_10152657500977825_2867513769688897242_n.jpg

ေကာလာဟလသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီး လအနည္းငယ္ အၾကာတြင္ Facebook က Facebook at Work ကို တရားဝင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

ကုမၸဏီမ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ဖန္တီးထားသည့္ အဆိုပါ လူမႈေရးကြန္ရက္ကို ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ သံုးစြဲသူအခ်ိဳ႕မွ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ Facebook က စီစဥ္ခဲ့သည္။

Facebook at Work ကို web အျပင္ Android ႏွင့္ iOS ျဖင့္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားအား Facebook tool မ်ားကို အသံုးျပဳကာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အက်ိဳးရိွရိွ ျပဳလုပ္ေစႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ Facebook at Work တြင္ မူလ လူမႈေရးကြန္ရက္ကဲ့သို႔ပင္ News Feed, Groups, Messages ႏွင့္ Events တို႔ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း Facebook at Work ကို ကုမၸဏီတစ္ခုရိွ ဝန္ထမ္းမ်ားသာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုရိွ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၎တို႔၏ ကုမၸဏီက Facebook at Work ကို အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးကမူ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ Facebook at Work အခ်က္အလက္သည္ လံုၿခံဳမႈရိွမည္ ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ personal profile မ်ားျဖင့္ လံုးဝကြဲျပားျခားနားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလက ေကာလာဟလ သတင္းစတင္ ထြက္ေပၚခဲ့စဥ္က အဆိုပါ site တြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ပါဝင္ဖြယ္မရိွေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း Facebook သည္ app အသံုးျပဳသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြရရိွေအာင္ ျပဳလုပ္ဖြယ္ရိွသည္။ အဆိုပါ site ၏ enterprise version ကို မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ Facebook သည္ LinkedIn ႏွင့္ Microsoft ၏ Yammer ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖြယ္ရိွသည္။

သက္တမ္း ၁၀ ႏွစ္ရိွၿပီ ျဖစ္သည့္ Facebook သည္ လက္ရိွတြင္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းမွ လစဥ္သံုးစြဲသူ ၁.၃၅ ဘီလီယံရိွၿပီး LinkedIn တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္မွ သံုးစြဲသူ ၃၃၂ သန္းေက်ာ္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: DailyMail