အမ်ားျပည္သူသုံး Google Domain beta ဝန္ေဆာင္မႈ အေမရိကန္တြင္ စတင္

10917146_10152655918047825_5980555879791966088_o.jpg

ၿပီးခဲ့သည့္ဇူလိုင္လက စာရင္းေပးသြင္းၿပီး invite ျပဳလုပ္မွသာ အသုံးျပဳရသည့္ Google ၏ domain ဝန္ေဆာင္မႈကို ယခုအခါတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ မည္သူမဆို အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Google Domain မ်ားတြင္ သုံးစြဲသူမ်ားက ၎တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရာ၌ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ dashboard ကို ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ ဘေလာ့ဂါမ်ားသည္ ၎ Domain မ်ားကို Google ၏ blog post မ်ားျဖင့္ sync ျပဳလုပ္၍ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ template မ်ားႏွင့္ Shopify, Squarspace, Wix ႏွင့္ Weebly ကဲ့သို႔ပါဝင္ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္တည္ေဆာက္မႈ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ယွဥ္တြဲျပသမည့္ tool မ်ားလည္း ပါဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ WordPress ကဲ့သို႔ အျခား third-party ဆိုက္ developer မ်ားအတြက္လည္း ေထာက္ပံ့မႈ ေပးထားေၾကာင္းသိရသည္။

Google Domain မ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ domain မ်ားကို ေရာင္းျခင္း၊ ဝယ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သလို domain တစ္ခုတည္းျဖင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာ ၁၀၀ အထိ ဖန္တီးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Google သည္ ၎ဝန္ေဆာင္မႈကို စာရင္းေပးသြင္း အသုံးျပဳသူ၏ တစ္ကိုယ္ေရ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ေငြေၾကး ထပ္ေဆာင္းေပးစရာ မလိုအပ္ဘဲ ထိန္းသိမ္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။