မုိဘုိင္းဖုန္းေပၚမွ ေငြလႊဲပို႔ႏုိင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ယခုႏွစ္အတြင္း စတင္ႏိုင္ရန္ Ooredoo Myanmar စီစဥ္

Update News_5_10.jpg

ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ ကာတာဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ Ooredoo Myanmar သည္ ၎တုိ႔၏ သံုးစဲြသူမ်ား အတြက္ မုိဘိုင္းဖုန္းေပၚမွတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲျခင္း၊ ေငြပို႔ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ Mobile Money ဝန္ေဆာင္မႈသစ္တစ္ရပ္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း စတင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

အဆုိပါ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီသည္ Ooredoo ဆင္းမ္ကတ္ သံုးစဲြသူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္မည့္ အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ဗဟုိဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

Mobile Money ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳလုိသူမ်ားသည္ ဘဏ္တြင္ ကုိယ္ပုိင္စာရင္းနံပါတ္တစ္ခု ရိွရန္မလုိအပ္ဟု သိရသည္။

“သံုးစဲြသူေတြအေနနဲ႔ ဘဏ္ account တစ္ခု သီးသန္႔ရိွစရာ မလုိပါဘူး။ ဘဏ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္တဲ့အပိုင္းကို Ooredoo Myanmar ဘက္က ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု အဆုိပါ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ၏ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာ ေဒၚသီရိၾကာညိဳက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ Mobile Money ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈေပၚမွတစ္ဆင့္ မိမိ လက္ခံရရိွမည့္ အီလက္ထရြန္နစ္ ေငြသားကို ေငြသားအစစ္ျဖင့္ နီးစပ္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံတြင္ သြားေရာက္ ထုတ္ယူႏုိင္မည့္စနစ္ ျဖစ္သည္။

Ooredoo Mobile Money ဝန္ေဆာင္မႈသည္ မုိဘိုင္းဖုန္းမွ စာတုိတစ္ေစာင္ေပးပို႔သည့္ အခ်ိန္မွ်သာ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္း မည္သည့္ေနရာတြင္ ေနထိုင္သူမဆုိ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေနရာမေရြး အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ Ooredoo Myanmar ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္မႈမ်ားကို ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ မုိဘိုင္းဖုန္းေပၚမွ ေငြလႊဲပို႔ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ Mobile Money အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို စတင္ခန္႔အပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။