႐ုပ္ေခ်ာသူတိုင္း အခမဲ့ စားေသာက္ႏိုင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရိွ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခá

14305_10152655512807825_6576183635102825682_n.jpg

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ က်န္ဇူးၿမိဳ႕ရွိ ကိုရီးယား စားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္သည္ ဆိုင္သုိ႔လာေရာက္စားေသာက္သူမ်ား၏ မ်က္ႏွာကို scan ျပဳလုပ္ၿပီး ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာသူမ်ားအား အစားအေသာက္ အခမဲ့ ဧည့္ခင္းတည္ခင္းသည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အစုိးရသတင္းေအဂ်င္စီ ဆင္ဟြာမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၎စားေသာက္ဆိုင္သည္ စားသုံးသူမ်ား၏ မ်က္ႏွာမ်ားကို scan ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါ ဓာတ္ပုံမ်ားေပၚရွိ ႐ုပ္ရည္႐ူပကာကို စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းထားေသာ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပုိင္း အစားထိုး လဲလွယ္သည့္ ဆရာဝန္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ေပးသြားမည္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆရာဝန္မ်ား၏ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္မီေသာ ႐ုပ္ရည္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ Jeju Island ဟုေခၚသည့္ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ အစားအေသာက္မ်ားကို အခမဲ့တည္ခင္း သုံးေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း က်န္ဇူးၿမိဳ႕ရွိ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၎အစီအစဥ္ကို ႏွစ္ၿမိဳ႕ျခင္း မရွိၾကေၾကာင္း Telegraph မွ ေဖာ္ျပသြားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ ကိုရီးယားစားေသာက္ဆိုင္ အျပင္ဘက္တြင္ “႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာသူ မ်ားအတြက္ အစားအေသာက္မ်ား အခမဲ့သုံးေဆာင္ခြင့္” ဟု ေရးသားထားသည့္ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ကို ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားက ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ဆိုင္ရွင္ကမူ ၎ေၾကာ္ျငာအစီအစဥ္အတိုင္း ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုးထက္
Ref: CNET