အရည္အေသြးျမင့္ အိတ္ေဆာင္ Mini Projector

Innoio-Smartbeam.jpg

သမား႐ိုးက် Projector မဟုတ္ဘဲ ေသးငယ္ၿပီး အိတ္ေဆာင္အေနျဖင့္ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္သည့္ Mini Projector တစ္မ်ဳိး ေနျပည္ေတာ္ ကြန္ပ်ဴတာေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည္။ INNOIO Smart
Beam အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ၿပီး ကိုရီးယားဒီဇိုင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ အရည္အေသြးျမင့္ အိတ္ေဆာင္ Mini Projector တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။  Projector ၏ စနစ္မွာ အျခားေသာနာမည္ႀကီး Professional Projector မ်ားကဲ့သို႔ DLP စနစ္ကို အေျခခံထားၿပီး အလင္းအား 35 ANSI Lumens ရွိသည့္အတြက္ သာမန္အလင္းေရာင္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ပါ ေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အလင္းအားရင္းျမစ္မွာ RGB LED ျဖစ္သည္။ Resolution မွာ (640×480) Pixel VGA ျဖစ္သည္။ Focusing ျဖတ္ေတာက္မႈမွာ Manual ျဖစ္သည္။ LED မီးသီးကို Life Time နာရီေပါင္း တစ္ေသာင္း ေပး
ထားၿပီး ပံုရိပ္ကို လက္မ ၆၀ (Diagonal) အထိခ်ဲ႕ ကာျပသႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ MHL Slot, HDMI Slot မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သလို ဟန္းဆက္၊ Tablet, PC, Laptop တို႔ျဖင့္လည္း အလြယ္တကူ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အရြယ္အစားမွာ 45x45x46 cm ျဖစ္ၿပီး 129g သာအေလးခ်ိန္ရွိသည့္အတြက္ သြားေလရာသို႔ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖင့္ သယ္ေဆာင္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဝယ္ယူသည့္ အခါတြင္ MHL Cable, Charger, Silicon Case, Converter, Tripod တို႔ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ LINN IT SOLUTION CENTER I, II, III (ေနျပည္ေတာ္) ဖုန္း ၀၆၇-၂၂၈၈၄ ႏွင့္ ၀၆၇-၂၃၈၈၄ ၌ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏိုင္ မည္ ျဖစ္သည္။