အေမရိကန္စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လူမႈေရးမီဒီယာ account မ်ား တိုက္ခိုက္ခံရ

10906142_10152654120642825_7897685965494596099_n.jpg

အေမရိကန္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာဌာနခ်ဳပ္သည္ ၎တို႔၏ YouTube ႏွင့္ Twitter account မ်ားကို ISIS ေထာက္ခံသူမ်ားက တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနလ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ တနလာၤေန႔က Centcom ဟု အမည္ရသည့္ အေမရိကန္စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ၏ YouTube ႏွင့္ Twitter account profile ဓာတ္ပုံမ်ားကို CyberCaliphate ဟုေခၚဆိုသည့္ ISIS ေထာက္ခံသူမ်ားက ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ အဆိုပါ Centcom အဖြဲ႕အစည္းသည္ လက္ရွိတြင္ အာရွအလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အပါအဝင္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ အီရတ္ရွိ အေမရိကန္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ႀကီးၾကပ္လ်က္ ရွိသည္။ ယေန႔အေစာပိုင္းအခ်ိန္တြင္ Centcom Twitter ႏွင့္ YouTube account မ်ား တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရသည္ကို အဖြဲ႕အစည္းမွ အတည္ျပဳေၾကာင္း၊ ၎ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း၊ လတ္တေလာတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကိုမွ် ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း Centcom မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုတိုက္ခိုက္မႈကို အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး ဆႏၵျဖင့္ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Centcom က ေဝဖန္သြားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား မေပါက္ၾကားခဲ့သလို ကြန္ပ်ဴတာ ဆာဗာမ်ားလည္း ထိခိုက္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း Centcom မွထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ လတ္တေလာတြင္ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေနျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ လူမႈေရးမီဒီယာ account မ်ားကို တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိသည္။

Centcom ၏ YouTube account မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာတြင္လည္း ဆြန္နီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ISIS ကို အားေပးအားေျမႇာက္သည့္အေနျဖင့္ ၎ account တြင္ ဗီြဒီယိုႏွစ္ခု တင္ခဲ့သည္။ Centcom ၏ Twitter account သည္လည္း တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္တြင္ လူမႈေရးမီဒီယာမွ ရပ္ဆုိင္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္သူမ်ားက Centcom Twitter account တြင္ “အေမရိကန္စစ္သားမ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေရာက္လာၿပီ။ သတိသာထားေနၾက ISIS” ဟုသည့္ စာသားကိုလည္း တင္ခဲ့ၾကသည္။

Ref: CNET