စမတ္နာရီ အသုံးျပဳ၍ စက္ႏႈိးႏိုင္ေသာ ကားကို Audi မိတ္ဆက္

audi-concept-cockpit-3237.jpg

Audi သည္ LG စမတ္နာရီကုိ အသုံးျပဳ၍ ၎၏အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္ ကားကိုစက္ႏႈိးႏိုင္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ virtual cockpit ကိုထုတ္ေဖာ္ ျပသခဲ့သည္။

ကားမ်ားသည္ မိုဘိုင္း ဆက္သြယ္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ စင္တာမ်ား ျဖစ္လာမည္ကို သိရွိေၾကာင္း Audi အီလက္ထ႐ြန္နစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ဒုဥကၠ႒ရစ္ကီဟူဒီ ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါ Android-platform အသုံးျပဳထားသည့္ virtual cockpit ကို Q7 concept ေမာ္ဒယ္ကားတြင္ ထည့္သြင္းျပသ ထားသည္။ ၎တြင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ LED အခ်က္အလက္ႏွင့္ Google Earth feature အျပင္ street view မ်ားႏွင့္ cloud music ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္လာသည္။ ၎ virtual cockpit အတြင္း ပါဝင္သည့္ function မ်ားကို အသံျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ Audi ကအလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္ Q7 ကားသည္ ေနာက္ဆုံးေပၚ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို cloud ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား သင္ယူႏိုင္သည့္  ကမၻာေပၚရွိ ပထမဆုံး ကားျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါကား၏ ခရီးသည္မ်ား စီးနင္းႏိုင္သည့္ ေနရာတြင္  အလြယ္တကူ ျဖဳတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္သည့္  Android tablet မ်ား ပါဝင္လာၿပီး ၎ထုတ္ကုန္မ်ားေပၚတြင္ ဗြီဒီယို၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ဂီတႏွင့္ ကား၏အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Ref : CNET