MPT ၏ GSM ႏွင့္ WCDMA မိုဘိုင္းဖုန္းေခၚဆိုခႏွင့္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၁၂ တြင္ စတင

10928201_10152646995542825_5212478826032784693_n.jpg

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) သည္ ယခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္မွ စတင္၍ ၎တုိ႔၏ GSM ႏွင့္ WCDMA မုိဘိုင္းဖုန္းေခၚဆုိခမ်ားနွင့္ မုိဘုိင္းအင္တာနက္အသံုးျပဳခမ်ား အပါအဝင္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားကို စတင္ေတာ့ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

၂၀၁၄၊ စက္တင္ဘာလမွ စတင္၍ MPT ဟူသည့္ အမွတ္တံဆိပ္အသစ္ျဖင့္ ထြက္ရိွလာခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အေနျဖင့္ ေဆြသဟာ အမည္ရိွေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္အသစ္တစ္ခုကို စတင္မည္ျဖစ္ သည္။ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ေဆြသဟာ အမည္ရိွ အစီအစဥ္သစ္ကို ရယူအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ဖုန္းေခၚဆုိခ မ်ားကုိ တစ္မိနစ္လ်င္ ၃၅ က်ပ္ျဖင့္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးသုိ႔ မည္သည့္ေနရာကိုမဆုိ မည္သည့္အခ်ိန္ တြင္ျဖစ္ေစ ေခၚဆုိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မုိဘိုင္းဖုန္းအခ်င္းခ်င္း စာတုိေပးပို႔ႏုိင္သည့္ SMS ဝန္ေဆာင္မႈ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ တစ္ေစာင္လ်င္ ၁၅ က်ပ္ က်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ မုိဘုိင္း အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳမည္ ဆုိပါက ကနဦး ေပးသြင္းျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရေတာ့ဟုသိရသည္။ ေဆြသဟာ အစီအစဥ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ စာရင္းသြင္းလုိက္ၿပီးေနာက္ စတင္သံုးစဲြႏုိင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွာ မိနစ္အလုိက္ ေကာက္ခံမႈမဟုတ္ဘဲ သံုးစဲြသည့္ data ပမာဏအလုိက္သာ ေကာက္ခံမည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္လာသည့္ မုိဘိုင္းအင္တာနက္ အသံုးျပဳခမွာ 1MB လ်င္ ၁၅ က်ပ္ျဖစ္သည္။အထက္ပါ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားသည္ ေဆြသဟာ အမည္ရိွ အစီအစဥ္၏ သံုးသ ေလာက္ ေပးရမည့္ အစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ သည္။မိုဘိုင္းအင္တာနက္ကို Package Plan ျဖင့္ အသံုးျပဳလုိသူမ်ား သည္ 1GB လ်င္ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္၊ 400 MB ပမာဏလ်င္ ၅,၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းနွင့္ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ သံုးစဲြႏုိင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ HSPA+3G ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ နည္းပညာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ပိုမုိျမန္ဆန္သည့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခြင့္ကို ရရိွလာမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ အျမင့္ဆံုး ျမန္ႏႈန္းပမာဏမွာ 42 Mbps အထိ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ကို အသံုးမျပဳလုိသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ယခင္ႏႈန္းထားမ်ားအတုိင္း ဆက္လက္ သံုးစဲြႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။