စြန္႔ဦးတီထြင္လူငယ္မ်ား တည္ေထာင္သည့္ နည္းပညာကုမၸဏီ အခ်ဳိ႕ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈမ်ား ဆá

Update News_5.jpg

ျပည္တြင္းနည္းပညာနယ္ပယ္မွ စြန္႔ဦးတီထြင္ လူငယ္မ်ားဦးစီးသည့္ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈမ်ား ဆက္တုိက္ရရိွလာၾကေၾကာင္း အဆုိပါ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရိွရသည္။

ျပည္တြင္းကြန္ပ်ဴတာနယ္ပယ္မွ လူငယ္ပညာရွင္မ်ား ဦးစီးသည့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဆက္တုိက္ ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ ျပည္ပႏုိင္ ငံမ်ားမွ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ရရိွလာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆက္တုိက္ဝင္ေရာက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆုိပါ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား က ျပည္တြင္းမွ အရည္အေသြးရိွသည့္ လူငယ္ပညာရွင္မ်ားကို နည္းပညာဆုိင္ရာၿပိဳင္ပဲြမ်ား ျပဳ လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေျမေတာင္ေျမွာက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပး လာၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္၍ ျပည္တြင္းနည္းပညာနယ္ပယ္မွ လူငယ္ပညာရွင္မ်ားသည္ စုေပါင္းကုမၸဏီငယ္မ်ားကို စတင္တည္ေထာင္လာၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ႏုိင္ငံတကာ၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ရရိွလာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“အခု ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေနအထားကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ နည္းပညာကုမၸဏီေတြရဲ႕ အနာဂတ္က ပိုၿပီးေကာင္းမြန္လာတဲ့ အေနအထားကို ေရာက္ရိွလာေနၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြဟာ ဒီလုိ နည္းပညာကုမၸဏီေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔ စိတ္ဝင္စားလာၾကတာလို႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခ်ဳိ႕ကို ရရိွထားသည့္ ျပည္တြင္း နည္းပညာနယ္ပယ္မွ စြန္႔ဦတီထြင္ လူငယ္မ်ား ဦးစီးသည့္ MyanmarCars DB အမည္ရိွ အြန္လိုင္းကားေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ကုိေဝယံလင္းက ဆိုသည္။

ျပည္တြင္း ကြန္ပ်ဴတာနယ္ပယ္မွ လူငယ္ developer အမ်ားစုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္လာသည့္ အဆုိပါ နည္းပညာကုမၸဏီငယ္မ်ားသည္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို မရရိွေသးဘဲ ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္လာေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ နည္းပညာနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းေတြက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ရရိွသင့္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သိပ္မၾကာခင္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက မုိဘုိင္းဖုန္း သိပ္သည္းဆက အရမ္းျမင့္တက္လာဖို႔ ရိွေနတဲ့တြက္ ဒီလုိ နည္းပညာနယ္ပယ္က စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းေတြမွာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ခုပါပဲ” ဟု ျပည္တြင္းလူငယ္ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နည္းပညာနယ္ပယ္တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ရရိွခဲ့ေသာ နည္းပညာဆုိင္ရာ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕မွာ MyanmarCars DB ႏွင့္ mobile application မ်ားကို ေရးသားေနသည့္ NEX Co.,Ltd တို႔ျဖစ္ၾကသည္။