ျပည္တြင္းထုတ္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ားကို သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ကူညီေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးခ်ရနá

10897058_10152646327822825_2076579094673218077_n.jpg

ျပည္တြင္း၌ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ ၇ စီးကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသနည္းပညာတကၠသိုလ္က အဆုိပါ ေလယာဥ္ငယ္မ်ားကို သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်လာေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ယာဥ္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သုေတသနျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္လည္ေကာင္း အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အလုိအေလ်ာက္ ေမာင္းသူမဲ့စနစ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ပ်ံသန္းႏုိင္သည့္ အဆုိပါ ေလယာဥ္အေသးစားမ်ား ထုတ္လုပ္မႈသည္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွခဲ့သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္တြင္း ၌ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ က႑မ်ား၏ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ ထုတ္လုပ္သြားရန္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ နည္းပညာတကၠသုိလ္မွ စံုစမ္းသိရသည္။

အဆုိပါ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မွာ ကုန္က်စရိတ္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အနည္းဆံုး က်ပ္သိန္း ၁၅၀ ခန္႔သာ ကုန္က်ႏုိင္ရန္ ထုတ္လုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ားတြင္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ မျဖစ္မေန နည္းပညာဆုိင္ရာ စက္ပစၥည္း ဝယ္ယူရမႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ က်ပ္သိန္း ၁၅၀ ခန္႔ ကုန္က် ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ သတၱဳရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ အသံုးခ်မည့္ ျပည္တြင္း ထုတ္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ား ဆက္လက္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အာကာသနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနက ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ဆက္လက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံတကာတြင္ နည္းပညာျမင့္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားရိွခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း၌လည္း အဆုိပါ ယာဥ္ငယ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားက ႐ုပ္ရွင္ရုိက္ကူးေရးကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးခ်မႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။