ျပည္ပေခ်ာထုပ္ထြက္ ေကာင္တာမွ တစ္ေန႔လွ်င္ ပါဆယ္ထုပ္ေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ ေပးပို႔လ်က္ရွိ

10407304_10203911570929513_436578395426924676_n.jpg

 

ျပည္ပေခ်ာထုပ္ထြက္ေကာင္တာမွ တစ္ေန႔လွ်င္ ပါဆယ္ထုပ္ေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ ေပးပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမတ္ဟိန္းသည္ စာတိုက္လုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေပးပို႔ရာတြင္ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံသို႔ အမ်ားဆံုး ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

စာႏွင့္ေခ်ာပစၥည္းမ်ား ေရာက္ရွိမႈအေျခအေနႏွင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈ အေျခအေနမ်ား၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာရန္လိုေၾကာင္း၊ ပစၥည္းေပးပို႔မႈ ပမာဏ မ်ားျပားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နည္းပါးသည့္ႏိုင္ငံမ်ားကို အစဥ္ေလ့လာ ဆန္းစစ္သြားရန္လိုေၾကာင္းကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။