ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာ ထုတ္ကုန္ မ်ားအတြက္ ၾကယ္သီး အရြယ္သာရိွေသာ ခ်စ္ပ္တစ္မ်ိဳးကို Intel မိတ္á€

10444725_10152644912837825_4044624414806816655_n.jpg

Intel သည္ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ ေလ်ာ့နည္းေသာ Bluetooth ေရဒီယို၊ အာ႐ုံခံစနစ္ႏွင့္ ပ႐ိုဆက္ဆာမ်ား ပါဝင္သည့္ ၾကယ္သီးအ႐ြယ္ရွိ Curie ခ်စ္ပ္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသသြားခဲ့သည္။

၎ခ်စ္ပ္ကို အေၾကြေစ့အ႐ြယ္ ဘက္ထရီႏွင့္ တြဲဖက္အသုံးျပဳႏိုင္သလို အားျပန္လည္ျဖည့္တင္းမႈကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အရြယ္အစားေသးငယ္လြန္းသည့္ အဆိုပါ ခ်စ္ပ္သည္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာ ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး လက္စြပ္ႏွင့္ ဆြဲႀကိဳးမွအစ အကၤ်ီအထိ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း Intel အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ကာဇနစ္ခ်္က CES 2015 တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယခုခ်စ္ပ္သည္ ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Intel သည္ ကြန္ပ်ဴတာေစ်းကြက္တြင္ လႊမ္းမိုးထားေသာ္လည္း စမတ္ဖုန္းႏွင့္ ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာ ထုတ္ကုန္ေစ်းကြက္တြင္ ထုိးေဖာက္ရန္ ခက္ခဲေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Intel သည္ မ်က္မွန္ထုတ္လုပ္သည့္ Luxottica ၊ နာရီထုတ္လုပ္သည့္ Fossil ႏွင့္ ဒီဇိုင္းကုမၸဏီ Opening Ceremony တို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ Intel သည္၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေဒၚလာ ၁,၀၀၀ ေအာက္ျဖင့္ေရာင္းခ်မည့္ စမတ္လက္ပတ္ Mica ကိုလည္း မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

Ref: CNET