ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ ထုတ္လႊင့္

UDE1.jpg

ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္ေသာ www.yude.edu.mm ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ သင္ခန္းစာပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကုိ လႊင့္တင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္မ်ား၏ သင္ခန္းစာပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို IPTV (Internet Protocol Television System) ျဖင့္ ၂၄ နာရီ ထုတ္လႊင့္လ်က္ ရွိသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ သင္ယူေလ့လာႏိုင္ၿပီး အထူးျပဳဘာသာသံုးခု၏ သင္ခန္းစာ အသစ္မ်ားကို နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီထိ ထုတ္လႊင့္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ညေန ၅ နာရီမွ နံနက္ ၉ နာရီ ထိျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ပညာသင္ ဆု ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ စာေမးပြဲအခ်ိန္ စာရင္းမ်ား၊ ေအာင္စာရင္းမ်ား၊ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးထား မည္ ျဖစ္သည္။
၎ဝက္ဘ္ဆုိက္အား Laptop ျဖင့္သာမက မည္သည့္ဖုန္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္မဆုိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား တုိက္႐ိုက္ သင္ၾကားမႈ ရရွိႏုိင္ရန္ အတြက္ ၂၄ နာရီသင္ခန္းစာပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္လႊင့္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အေဝးသင္ တကၠသိုလ္မ်ားနည္းတူ ေခတ္မီနည္းပညာကုိ အသံုးျပဳၿပီး သင္ၾကားပို႔ခ်ေနျခင္းအား ျပသႏုိင္ရန္အတြက္ IPTV စနစ္ကို အသံုးျပဳထုတ္ လႊင့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လွတင့္ကေျပာသည္။

” ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ဟံသာဝတီမွာ ဆာဗာသံုးလံုးတပ္ဆင္ထားတယ္။ အေဝးသင္တကၠသိုလ္မွာလည္း သံုးလံုးတပ္ထားတယ္။ ဆာဗာတစ္ခုခုခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စီးသြားတဲ့အခါ အျခားတစ္လံုးကိုအစားထိုးတပ္ဆင္ျပဳျပင္ ႏုိင္ေအာင္ပါ။ ဝက္ဘ္ဆုိက္အၾကာႀကီး မရပ္ဆုိင္းဘဲ ဆက္ၿပီး ထုတ္လႊင့္ႏုိင္ေအာင္စီစဥ္ထားတယ္” ဟု Winner Company နည္းပညာမန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့အသံ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ေန႔စဥ္ ထုတ္လႊင့္လွ်က္ရွိသည့္ ၁၅ မိနစ္စာ အေ၀းသင္ သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ မလံုေလာက္သည့္ အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အေဝးသင္တကၠသိုလ္မ်ားအတုိင္း ထုိဝက္ဘ္ဆုိက္မွ တစ္ဆင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ထုတ္လႊင့္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။