နည္းပညာကို အေျခခံ၍ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ Center For Civic Technology ကို ဖြဲ႕စည္း

Update News_5.jpg

အိုင္တီနည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းရွိ အိုင္စီတီပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ Center For Civic Technology ဟူေသာ အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိ အခ်ိန္၌ အဆိုပါ အဖြဲ႕သည္ Clean Up My City ဟူေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုကို မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး စိတ္တူကိုယ္တူ လူအမ်ားစုေပါင္း၍ ေဒသတြင္း အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္သြားရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု Center for Civic အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုကိုရဲက ဆိုသည္။

“လူထုကို အေျချပဳတဲ့ သေဘာပါ။ ဥပမာ – ဘယ္ေနရာမွာေတာ့ လူေတြစုၿပီး အမိႈက္ေကာက္ၾကမယ္ ဆိုတာမ်ဳိးေတြေပါ့။ ဒါကို ေနာက္ သံုးလေလာက္ၾကာရင္ေတာ့ မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္မွာပါ”ဟု Clean Up My City ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုကိုရဲက ဆိုသည္။

Center For Civic အဖြဲ႕ကို လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္လခန္႔က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္၌ Fix my street ဟူေသာ လူမႈအက်ိဳးျပဳ အစီအစဥ္တစ္ခုကိုလည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟု သိရသည္။ Fix my street သည္ လူအမ်ားဝင္ေရာက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူမူ အက်ိဳးျပဳသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို နည္းပညာ ၾကားခံ၍ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းထံ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

“ဓာတ္တိုင္ေတြလဲေနတာမ်ဳိးကို သတင္းတင္မယ္ဆိုရင္ လွ်ပ္စစ္ဌာနဆီကို ခ်က္ခ်င္း ေရာက္သြားတာမ်ဳိး၊ အမိႈက္ေတြ မသိမ္းရေသးတာမ်ဳိးကို သတင္းတင္လိုက္ရင္ စည္ပင္ကို ေရာက္သြားတာမ်ဳိးပါ။ သြားရင္းလာရင္းနဲ႔ လူမႈအက်ိဳးျပဳတာေတြကို ေဖာ္ျပေပးတဲ့ သေဘာပါ။ ဥပမာ – လမ္းမွာ ရန္ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုရင္လည္း ရဲဌာနကို သတင္းေရာက္သြားတာမ်ဳိးေပါ့။ ဒါကိုေတာ့ Report ေတြတင္တာ အရမ္းမ်ားလာမွာဆိုေတာ့ ျပန္စဥ္းစားေနတယ္” ဟု ကုိကိုရဲက ဆိုသည္။

အိုင္စီတီကို အသံုးျပဳ၍ လူမူအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာ၌ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္း လြယ္ကူစြာ ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာႏိုင္ေစ ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နည္းပညာျဖင့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရာ၌ ဝက္ဘ္ဆိုက္အျပင္ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းမ်ား အေနျဖင့္ပါ ထုတ္ေဝ၍ လူထုအတြင္း ျဖန္႔ခ်ိေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။