ဖုန္းတြင္ တပ္ဆင္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ DJI Inspire One ကင္မရာ

10906123_10152640954987825_3190422024317671176_n.jpg

DJI သည္ မၾကာေသးမီက လူမ်ားစြာ အံ့အားသင့္ခဲ့ရသည့္ Inspire One အေဝးထိန္း ေလယာဥ္သစ္ကို မိတ္ဆက္ျပသခဲ့သည္။ အဆိုပါ အေဝးထိန္ေလယာဥ္သည္ 4K ကင္မရာပါဝင္သည့္ ပထမဦးဆုံး အေဝးထိန္း ေလယာဥ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ DJI သည္ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးသူမ်ားက ဖုန္းျဖင့္ တြဲဖက္ကာ ေကာင္းကင္ေပၚမွ ေျမျပင္အေနအထားကို ႐ိုးရွင္းစြာ ဗီြဒီယို႐ုိက္ကူးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ Inspire ကင္မရာကို CES 2015 တြင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။

Inspire One ကင္မရာတြင္ mode ႏွစ္ခုပါဝင္ၿပီး ပထမတစ္ခုမွာ သုံးစြဲသူ၏ လႈပ္ရွားမႈကို ေျခရာခံေပးကာ ဒုတိယတစ္ခုမွာ ႐ုိက္ကူးမည့္ ဧရိယာတြင္ focus ကို ထားရွိေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါကင္မရာကို ဖုန္းတြင္ တပ္ဆင္လိုက္သည့္အခါ analog ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို လြယ္ကူစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

DJI သည္ Inspire One ကင္မရာ ေရာင္းခ်မည့္ ေစ်းကို မထုတ္ျပန္ေသးေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒုတိယ သုံးလပတ္အတြင္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုကင္မရာသည္ ေငြေၾကးအနည္းငယ္ျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးမည့္သူမ်ားအတြက္ အလြန္အသုံးဝင္သည့္ ကင္မရာျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

Ref: CNET