၂၀၁၄ ခုႏွစ္၏ အႀကီးက်ယ္ဆံုး ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား

Hacker-.jpg

၀၁ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄

Syrian Electronic Army သည္ NSA ၏ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ အေနျဖင့္ Skype ၏ Twitter account, Facebook page ႏွင့္ blog တို႔ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အမႈေဆာင္ အရာရိွခ်ဳပ္ စတိဗ္ေဘာလ္မား၏ ဆက္သြယ္မႈ အခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားခဲ့ၿပီး Skype ၏ Twitter account ျဖင့္ “Microsoft Email မ်ားကို မသံုးပါႏွင့္။ ၎တို႔က သင္၏ account မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရထံ ေရာင္းခ်ေနသည္ #SEA” ဟူေသာ tweet ကို ေရးသားခဲ့သည္။

၀၂ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄

ဟက္ကာမ်ားသည္ Snapchat DB ဟုေခၚေသာ အမည္ျဖင့္ Snapchat သံုးစြဲသူ ၄.၆ သန္း၏ username မ်ားႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၀၃ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄

Steam, Origin, Battle.net ႏွင့္ League of Legneds ကဲ့သို႔ေသာ ဂိမ္းဆိုက္မ်ား၏ ဆာဗာမ်ားသည္ DDoS တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယာယီ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။

၀၇ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄

H4x0r HuSsy ဟုေခၚေသာ ပါကစၥတန္ အေျခစိုက္ ဟက္ကာသည္ Linux distro OpenSUSE ၏တရားဝင္ ဖိုရမ္မ်ားကို deface လုပ္ခဲ့ၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီး အသံုးျပဳသူ ၇၉,၅၀၀ ၏ account အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကားခဲ့သည္။

၂၄ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄

Syrian Electronic Army သည္ CNN Facebook page ႏွင့္ Twitter account အပါအဝင္ CNN မွ ပိုင္ဆိုင္သည့္ account မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ account မ်ားမွ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ tweet မ်ားတြင္ အယ္လ္ကိုင္ဒါကို စီအိုင္ေအက ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပံုႏွင့္ ဆီးရီးယန္း ျပည္နယ္ကို အယ္လ္ကိုင္ဒါက ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည္ဟူေသာ အိုစမာ ဘင္လာဒင္၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ လိမ္လည္မႈမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိပၸာယ္ရသည့္ tweet မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ CNN ၏ account ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ရျခင္းမွာ အလိမ္အညာမ်ားအတြက္ လက္တံု႔ျပန္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Syrian Electronic Army က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၆ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄

ပါကစၥတန္ ဟက္ကာမ်ားသည္ ကက္ရွမီးယားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားအတြက္ အိႏၵိယ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို deface လုပ္ကာ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ တုိက္ခိုက္မႈသည္ အိႏၵိယ မီးရထား ကဲ့သို႔ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား တုိက္ခိုက္ခံရၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၄

Syrian Electronic Army သည္ Forbes ႏွင့္ Tesco တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ တိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ email account မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ ခံခဲ့ရေသာ္လည္း password မ်ားကို encrypt လုပ္ထားေၾကာင္း Forbes မွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ Tesco ကမူ account ၂၂၀၀ ခန္႔ထိန္းခ်ဳပ္ ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၀၆ မတ္ ၂၀၁၄

ေတာင္ကိုရီးယား၏ အႀကီးဆံုး ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ KT Corp ကိုဟက္ကာမ်ားက တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး သံုးစြဲသူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပါက္ၾကားေစခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ရဲအဖြဲ႕က သံုးစြဲသူ ၁၆ သန္း၏ ဘဏ္အခ်က္ အလက္မ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အိမ္လိပ္စာမ်ား ရယူခဲ့သည့္ ကင္မ္ဟုေခၚေသာ ဟက္ကာကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

၁၅ ဧၿပီ ၂၀၁၄

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ကိုလံုးၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ Aerospace centre ကို ဟက္ကာမ်ားက တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ တိုက္ခိုက္မႈအတြက္ တ႐ုတ္ဟက္ကာ မ်ားအေပၚ သံသယရိွခဲ့ၾကသည္။

၁၅ ဧၿပီ ၂၀၁၄

eBay က ဟက္ကာမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၃ လက ကုမၸဏီ၏ ကြန္ရက္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး သံုးစြဲသူ မွတ္တမ္း ၁၄၅ သန္းကို ရယူခဲ့ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။ လံုၿခံဳေရးကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားကမူ eBay သံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ လိမ္လည္မႈမ်ားကို သတိျပဳရန္၊ အထူးသျဖင့္ account မ်ားတြင္ တူညီသည့္ password ကို အသံုးျပဳသူမ်ားက သတိထားႏိုင္ရန္ သတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂၂ ဧၿပီ ၂၀၁၄

ဟက္ကာမ်ားသည္ AOL Mail ကို တုိက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး user account အစစ္အမွန္မ်ားျဖင့္ spam message မ်ား ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။ သန္း ၅၀ ခန္႔ရိွေသာ သံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ password မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ ပညာရွင္မ်ားက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

၃၀ ဧၿပီ ၂၀၁၄

4chan တည္ေထာင္သူ ခရစၥတိုဖာ ပူလီ ေခၚ မြတ္က image အေျခခံ message board မွာ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း blog post တစ္ခုတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဟက္ကာသည္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ အားနည္းခ်က္ တစ္ခုေၾကာင့္ administrative function မ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ ရရိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၅ ေမ ၂၀၁၄

အြန္လိုင္းလံုၿခံဳေရး ကုမၸဏီ Avast ၏ လံုၿခံဳေရး ဖိုရမ္သည္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရၿပီး တိုက္ခိုက္သူမ်ားက သံုးစြဲသူ ၄၀၀,၀၀၀ ၏ password မ်ား၊ username မ်ားႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားကို ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။

၁၀ ဇြန္ ၂၀၁၄

Twitter ဝန္ထမ္းမ်ား၏ နာမည္မ်ား၊ လိပ္စာမ်ားႏွင့္ Social Security နံပါတ္မ်ားသည္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ေပါက္ၾကား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ၁၁ ဇြန္ ၂၀၁၄ တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္တစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ Twitter သံုးစြဲသူ ၈၄,၇၀၀ မွ တူညီသည့္ message မ်ားကို tweet ခဲ့ၾကၿပီး ၎ tweet မ်ားမွ follower သန္းေပါင္းမ်ားစြာထံ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။

၁၆ ဇြန္ ၂၀၁၄

ဟက္ကာမ်ားသည္ Evernote ၏ ဖိုရမ္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီက အဖြဲ႕ဝင္ ၁၆၄,၆၀၀ ၏  password မ်ား ေျပာင္းလဲရန္ အီးေမးလ္ေပးပို႔ကာ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

၂၄ ဇူလိုင္ ၂၀၁၄

ဥေရာပသမဂၢ ဗဟိုဘဏ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္သည္ ဟက္ကာမ်ား၏ တုိက္ခိုက္မႈကို ခံခဲ့ရၿပီး ဝန္ထမ္းႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူခံခဲ့ရသည္။ ဟက္ကာမ်ားက အီးေမးလ္ လိပ္စာ ၂၀,၀၀၀ အျပင္ တယ္လီဖုန္း နံပါတ္မ်ား ပါဝင္သည့္ database ရယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကား

ခဲ့သည္။

၂၄ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၄

Lizard Squad ဟုေခၚေသာ ဟက္ကာအဖြဲ႕သည္ Sony ၏ PlayStation Network ကို DDoS တိုက္ခိုက္မႈျဖင့္ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကားခဲ့ျခင္း မရိွေၾကာင္း Sony မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၃၁ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၄

ေဟာလိဝုဒ္မွ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူ အခ်ိဳ႕၏ iCloud account မ်ား တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရၿပီး ၎တို႔၏ ဝတ္လစ္စလစ္ ဓာတ္ပံုမ်ားမွာ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ 4chan ေပၚတြင္ ပထမဦးဆံုး ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ Reddit ေပၚ၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။

၁၇ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄

eBay ဝက္ဘ္ဆိုက္သည္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရၿပီး ၎ဆိုက္ရိွ ထုတ္ကုန္စာရင္းကို click ႏွိပ္သူတိုင္းသည္ eBay ႏွင့္ ဆင္တူသည့္ သံုးစြဲသူ၏ အခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူေသာ အျခားဆိုက္ တစ္ခုသို႔ အလိုအေလ်ာက္ ေရာက္ရိွသြားခဲ့သည္။

၀၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄

နာမည္ေက်ာ္ cloud sharing ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ေသာ Dropbox သည္ brute-force attack ကို အသံုးျပဳသည့္ ဟက္ကာမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ သံုးစြဲသူ ၇ သန္း၏ account မ်ားမွာ ေပါက္ၾကားခဲ့သည္။

၀၉ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄

Snapchat မွ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို သိမ္းဆည္းေပးသည့္ third party application ျဖစ္ေသာ Snapsaved သည္ ဟက္ကာမ်ား၏ တုိက္ခိုက္မႈကို ခံခဲ့ရၿပီး 13GB ပမာဏရိွေသာ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား ခိုးယူခံခဲ့ရသည္။

၂၉ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄

ေျမာက္ကိုရီးယားရိွ ဟက္ကာမ်ားသည္ ေတာင္ကိုရီးယားရိွ ဂိမ္းမ်ားတြင္ ကူးစက္ႏိုင္သည့္ malware ကို ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ အဆိုပါ  malware သည္ ထုတ္ကုန္ ၂၀,၀၀၀ တြင္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။

၁၀ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၄

အေမရိကန္ စာပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ (USPS) သည္ တ႐ုတ္ ဟက္ကာမ်ားဟု ယူဆရသူမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈကို ခံခဲ့ရၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အမည္မ်ား၊ လိပ္စာမ်ား၊ လူမႈေရး နံပါတ္မ်ား ေပါက္ၾကားခဲ့သည္။

၂၄ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၄

Sony Pictures Entertainment ကို Guardians of Peace ဟုေခၚသည့္ ဟက္ကာအဖြဲ႕က တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ၎တိုက္ခိုက္မႈကို ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ဟက္ကာမ်ားက ဦးေဆာင္သည္ဟု ယူဆခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဟက္ကာအဖြဲ႕သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ံဳအြန္ကို လုပ္ႀကံသည့္ ဟာသဇာတ္ကားျဖစ္ေသာ The Interview ကို ျပသျခင္း မျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဟက္ကာမ်ားသည္ Sony ဆာဗာမ်ားမွ 100TB ပမာဏရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူခဲ့ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။