တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ Gmail အသုံးျပဳခြင့္ အနည္းငယ္ ျပန္လည္ရရွိ

gmail.jpg

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေလးရက္ခန္႔ Gmail ျပတ္ေတာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါတြင္ အဆိုပါ email ဝန္ေဆာင္မႈကို အနည္းငယ္ျပန္လည္ အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Google ၏ e-mail ဝန္ေဆာင္မႈသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း အနည္းငယ္ ျပန္လည္အသုံးျပဳခြင့္ ရေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ Transparency အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသုိ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ Gmail ျပန္လည္ အသုံးျပဳခြင့္ရျခင္းကို Financial Times သတင္းစာက စတင္ သတိျပဳမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ Gmail ေလးရက္ၾကာခန္႔ ျပတ္ေတာက္မႈ အၿပီးတြင္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ က်န္ရွိခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္အေျခစိုက္ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း Greatfire.org က Gmail ျပတ္ေတာက္မႈမွာ အစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။ Google က Gmail   ျပတ္ေတာက္မႈတြင္ ကုမၸဏီ၏ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား မည္သုိ႔မွ် မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း CNET သုိ႔ေျပာၾကား ထားသည္။ ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူက Gmail ျပတ္ေတာက္ျခင္းကို ဂ႐ုမျပဳမိေၾကာင္း Reuters သို႔ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Google သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာ ျပႆနာမ်ားစြာႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ တိန္အန္မင္ရင္ျပင္ အေရးအခင္း မတိုင္မီတြင္လည္း တ႐ုတ္အာဏာ ပိုင္မ်ားက browser မ်ား၌ Gmail အသုံးျပဳခြင့္ကို ပိတ္ပင္ခဲ့ေသးသည္။ ယခုအခါ ေလးရက္ၾကာ Gmail ျပတ္ေတာက္မႈတြင္ သုံးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ Microsoft ၏ Outlook သို႔မဟုတ္ Apple ၏ email client မွတစ္ဆင့္ Gmail ကို အသုံးျပဳခြင့္ ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Ref : CNET