ဂ်ာမန္ဝန္ႀကီး၏ ဓာတ္ပုံမွတစ္ဆင့္ လက္ေဗြအတုကို ဟက္ကာတစ္ဦး ဖန္တီးခဲ့

Figerprint.jpg

Starbug ဟု အမည္ရသည့္ ဂ်ာမန္ဟက္ကာ တစ္ဦးသည္ ဂ်ာမန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး အာဆူလာဗြန္ဒါ ေလယန္၏ လက္ေဗြကို ျမင္ေတြ႕ရသည့္ ဓာတ္ပုံအား အသုံးျပဳၿပီး ၎၏လက္ေဗြတုကို ဖန္တီးျပသခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥေရာပဟက္ကာ အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ Chaos Computer Club မွဦးစီးက်င္းပသည့္ ၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ Chaos Communication ညီလာခံတြင္ Starbug ဟုအမည္ရသည့္ ဟက္ကာသည္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ software ကိုအသုံးခ်ကာ ဝန္ႀကီး၏ လက္ေဗြကို ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ပုံကို ျပသသြားခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီး၏ ဓာတ္ပုံတြင္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ မျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေသာ္လည္း telephoto မွန္ဘီလူးမ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားေၾကာင့္ လက္ေဗြကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ထြက္ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ ကင္မရာမ်ားျဖင့္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးကာ လက္ေဗြအတုမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းအား အနာဂတ္တြင္ လြဲမွားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသုံးျပဳလာၾကဖြယ္ ရွိသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ biometric နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လူတစ္ဦး၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားမႈသည္ ျမင့္တက္ေနလ်က္ရွိကာ လက္ေဗြမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ PIN သုိ႔မဟုတ္ password တို႔ကို ကာကြယ္ထားေလ့ ရွိၾကသည္။ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ကားမ်ားပါဝင္သည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားတြင္ ကားနံပါတ္မ်ား လုံၿခဳံေရးအရ မႈန္ဝါးျခင္း ျပဳလုပ္ထားရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ Starbug ကယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုမႈမ်ား အၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူတြင္ စကားေျပာဆိုသည့္ အခါ လက္အိတ္မ်ား ဝတ္ဆင္သြားမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Ref : Forbes