ဝတ္စံုမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ 3D printer ကို Airwolf 3D မိတ္ဆက္

1966882_10152642587372825_8771050699805542210_n.jpg

Airwolf 3D ကုမၸဏီသည္ ဝတ္စံုမ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ AW3D HD-R printer ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ လတ္စ္ဗီးဂတ္စ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည့္ CES 2015 ျပပြဲ၌ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါကုမၸဏီသည္ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာ အကၤ်ီႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသမီးဂါဝန္အျပင္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း printer မွ ထုတ္လုပ္ျပသခဲ့သည္။ Airwolf 3D သည္ “Sandy the Materials Girl” ဇာတ္ေကာင္ အသြင္ျဖင့္ ဝတ္စံုႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး လက္ကိုင္အိတ္၊ မ်က္မွန္၊ နားဆြဲ၊ လက္ပတ္မ်ား၊ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ ေဒါက္ဖိနပ္ႏွင့္ မာတီနီဖန္ခြက္တို႔ကိုလည္း 3D printer မွ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ မတူညီသည့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ၂၅ မ်ိဳးကိုလည္း 3D printer ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးဂါဝန္ဝတ္စုံကုိ 3D printer မွ ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀ ခန္႔ရွိၿပီး ၎ဝတ္စုံကို ျပဳလုပ္ရန္ ၁၈၀ နာရီခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ၎အမ်ိဳးသမီးဂါဝန္ကို 3D printer ျဖင့္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ဝတ္စုံတစ္စုံအျဖစ္ တြဲစပ္ျခင္းမျပဳမီ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ လက္တစ္ဝါးစာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုစီ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

Ref: CNET