စမတ္ဖုန္းမွ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း print ထုတ္ေပးႏိုင္မည့္ Polaroid Zip

10897070_10152642548352825_966240046739612480_n.jpg

Polariod Zip သည္ iOS ႏွင့္ Android ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းထုတ္ယူႏိုင္မည့္ photo printer တစ္ခုျဖစ္သည္။ အေလးခ်ိန္မွာ ၁၈၆ ဂရမ္ (၆.၆ ေအာင္စ) ျဖစ္သည္။

Zip သည္ iOS ႏွင့္ Android ထုတ္ကုန္ကို Bluetooth ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို အခမဲ့ app တစ္ခုျဖင့္ ၂ x ၃ လက္မ ကာလာဓာတ္ပံုမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ အဆိုပါ အခမဲ့ app တြင္ filter မ်ား၊ frame မ်ား၊ stamp မ်ားႏွင့္ sticker မ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ editing option အခ်ိဳ႕ပါဝင္သည္။

Zip photo printer တြင္ cyan, yellow ႏွင့္ magenta crystal တံုးမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည့္ Zink paper အသံုးျပဳထားေသာ Polaroid ၏ Zink zero-ink printing နည္းပညာကို အသံုးျပဳထားသည္။ အဆိုပါ crystal မ်ားသည္ ကနဦးတြင္ အေရာင္မရိွေသာ္လည္း print ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ အပူေၾကာင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေရာင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အားျပန္သြင္းႏိုင္သည့္ ဘက္ထရီကိုလည္း ဓာတ္ပံု ၂၅ ပံု ထုတ္သည္အထိ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

Polaroid Zip mobile printer ကို မတ္လတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၀ ခန္႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သည္။

Ref: CNET