Intel ရဲ႕14nm နည္းပညာသံုး CPU အသစ္ Broadwell

CPU ေတြ တစ္နည္းအားျဖင့္ တစ္ပိုင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည္း (semi-conductor) ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြထဲမွာ သက္တမ္းၾကာျမင့္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးတဲ့ Intel ကေန 14nm နည္းပညာသံုး ထုတ္လုပ္တဲ့ CPU အသစ္ေတြကို ေစ်းကြက္တင္ထား ပါတယ္။

CPU ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ လက္လႊတ္လို႔ မရတဲ့ဥပေဒတစ္ခုက မိုးရဲ႕ဥပေဒသ ( Moore’s law) ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္ပ္ေတြအားလံုးဟာ ၁၂ လကေန ၁၈ လအတြင္း သိပ္သည္းဆ ႏွစ္ဆႏွစ္ဆ တိုးလာတယ္။  တစ္နည္းအားျဖင့္ တစ္လက္မ ပတ္လည္မွာရိွတဲ့ ထရန္စစၥတာေတြရဲ႕အေရအတြက္ ႏွစ္ဆတိုးလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု Broad-well CPU ေတြကလည္း ထရန္စစၥတာေတြ တစ္ဘီလီယံကေန ႏွစ္ဘီလီယံ တိုးလာတာမ်ဳိး မဟုတ္ေပမဲ့ chip ေတြရဲ႕အရြယ္အစားက တစ္ဝက္နီးပါး ခ်ဳံ႕လိုက္တာျဖစ္လို႔ သူ႕ရဲ႕ဥပေဒသက အခုအထိေတာ့ မွန္ေနတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္သူ အမ်ားစုက သူ႕ရဲ႕ဥပေဒသဟာ ေနာက္ထပ္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေလာက္အထိ မွန္ေနႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားၾကၿပီး တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ၂၀၁၇ ေလာက္အထိပဲ မွန္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတဲ့ သူေတြလည္း ရိွေနပါတယ္။

Intelရဲ႕ 14nm process နဲ႔ထုတ္လုပ္တဲ့ CPU ေတြကို 14 nm ေအာ္ရီဂြန္ (Oregon) feb ကေန ထုတ္လုပ္ထားၿပီး 14 nm CPU ေတြထဲက  ပထမဆံုး မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တာက Broadwell-Y SKU စီးရီး CPU ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထဲမွာေတာ့ က်န္ေနတဲ့ တျခား H စီးရီး၊ K စီးရီးေတြကို အေမရိကားက အရီဇုိးနားနဲ႔  အိုင္ယာလန္က feb ေတြကေန ဆက္ထုတ္ ပါလိမ့္မယ္။ 22nm CPU ေတြကေန 14nm CPU ေတြေျပာင္းလဲ ထုတ္လုပ္ဖို႔ အဓိကက်တဲ့ အရြယ္အစား တိုင္းတာမႈ ၃ မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ transistor fin pitch, gate pitch နဲ႔ inter-connect pitch ေတြကို ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Intel ကေန Broadwell-Y  စီးရီးကို OEM ကုမၸဏီေတြဆီကို အေျမာက္အမ်ား ေရာင္းခ်ၿပီး အဲဒီ OEM ေတြကေန သူတို႔ရဲ႕ထုတ္ကုန္ ေတြကိုေစ်းကြက္ တင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ မိုဘိုင္းေစ်းကြက္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ARM ပစၥည္းေတြ ေစ်းကြက္ထဲမွာ အရိွန္အဟုန္ျမင့္ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး သမား႐ိုးက် သံုးစြဲခဲ့တဲ့ PC ေတြရဲ႕ေရာင္းအားကလည္း သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ဟာ CPU ေလာကကို ႀကီးစိုးလာခဲ့တဲ့ Intel အတြက္ အႀကီးမားဆံုး ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အဲဒီကိစၥကို Intel ကေနတံု႔ျပန္ လုပ္ေဆာင္မႈ ေႏွးေကြးေနၿပီး၊ Intel ရဲ႕ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ ရရိွမႈေတြ ေလ်ာ့လာေစပါတယ္။ တစ္ခုရိွတာကေတာ့ Intel ကေန CPU ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ပိုေသးငယ္တဲ့အျပင္ ပါဝါစားႏႈန္း နိမ့္တဲ့ CPU ေတြ ထုတ္လုပ္လာခဲ့တာ ေတြ႕ရပါမယ္။ အဲဒီေျပာင္းလဲမႈ ေတြထဲက အဓိကက်တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက Scheduler ေတြနဲ႔ buffer ေတြကို ပိုႀကီးထားၿပီး၊ CPU Core ေတြကေန သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြ ပို႔ရာမွာ ပိုၿပီးအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ လုပ္ထားတာမ်ဳိး၊ Broadwell ရဲ႕ out-of-order scheduling windows ကို ခ်ဲ႕ထားတဲ့အတြက္ အစီအစဥ္တက် ခိုင္းေစၫႊန္ၾကား ခ်က္ေတြကို ျပန္လုပ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ခိုင္းေစ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတ ြပိုမ်ားမ်ား ဆံ့ေစပါတယ္။ ပိုအလုပ္တြင္ ေစပါတယ္။ L2 Translation Lookaside Buffer (TLB) 1k ကေန 1.5k အထိတိုးထားပါတယ္။ ဒါဟာ Address translation လုပ္ေဆာင္မႈရဲ႕ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစပါတယ္။ အဲဒီလို အမွားနည္းေအာင္ လုပ္လိုက္တာဟာ CPU ေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးေစတာျဖစ္ပါတယ္။

Broadwell CPU Architechure

Intel   ကေန ပတ္သက္ၿပီး တည္ေဆာက္မႈ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို သိပ္သိေစခ်င္ပံု မရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ CPU အသစ္ေတြရဲ႕ တည္ေဆာက္မႈ နည္းပညာေျပာင္းလဲ သြားတဲ့အေၾကာင္းေတာ့ အကန္႔အသတ္ တစ္ခုအတြင္းမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရလဒ္ေတြကို ပိုၿပီးအသားေပး ေစခ်င္လို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

Intelရဲ႕ Broadwell-Y စီးရီး CPU  ေတြရဲ႕ တည္ေဆာက္မႈ နည္းပညာ အေၾကာင္းမေရးခင္ Intel ရဲ႕ CPU ေတြ ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ပံုစံ (tick နဲ႔ tock) ကိုအရင္သိထား ရပါမယ္။ တတိယမ်ဳိးဆက္ Ivy Bridge နဲ႔ ပၪၥမမ်ဳိးဆက္ Broadwell  ေတြဟာရွိၿပီးသား တည္ေဆာက္မႈ နည္းပညာျဖစ္တဲ့  ဒုတိယမ်ဳိးဆက္ Sandy bridge  နဲ႔ စတုတၳမ်ဳိးဆက္ Haswell ကိုခ်ဳံ႕လိုက္တဲ့ tick အုပ္စုျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရပါမယ္။ ေနာက္လာမယ့္ Skylake ကေတာ့ Sandy Bridge, Haswell နဲ႔အုပ္စုတူ တည္ေဆာက္မႈ နည္းပညာ အသစ္ျဖစ္ၿပီး tock ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ သတိထားရမွာက တည္ေဆာက္မႈ နည္းပညာအေဟာင္းကို ခ်ဳံ႕ၿပီးထုတ္ႏိုင္တဲ့ မ်ဳိးဆက္တိုင္းမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ေရးထားတဲ့ သေဘာကေတာ့ A3 စာရြက္ကို A4 ခ်ဳံ႕လိုက္တဲ့အတြက္ A4 တစ္မ်က္ႏွာစာ လြတ္သြားလို႔ အဲဒီလြတ္ေနတဲ့ ဧရိယာမွာ သင္ေရးခ်င္တာ ကူးခ်င္တာေတြ ကူးႏိုင္၊ ေရးႏိုင္တဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္က အဲဒီလို nm process ကိုခ်ဳံ႕လိုက္ႏိုင္တိုင္း နည္းပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေလ့ရွိၿပီး သာမန္သံုးစြဲသူေတြ အေနနဲ႔ သိသာတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္တာေတြကို သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Broadwell-Y ေတြမွာကေတာ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ထက္ကို ပါဝါစားႏႈန္းကို လံုးဝသိသာ ျခားနားေအာင္ ေလ်ာ့ခ်ဖို႔ လုပ္ထားပါတယ္။ အပူထုတ္မႈ အပိုင္းေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစၿပီး သူ႔ရဲ႕အက်ဳိးဆက္ အေနနဲ႔ ပန္ကာမပါတဲ့ တက္ဘလက္ေတြ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အဆင့္ေရာက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Core M SOC

SOC (System-On-a-Chip) ဆိုတာက Intelရဲ႕ စားပြဲတင္ PC အဆင့္ CPU ေတြထဲမွာ ပထမဦးဆံုးျဖစ္ၿပီး အရင္က Atom CPU ေတြကို ဝိတ္ေလွ်ာ့ထားတဲ့ Windows 8.1 နဲ႔ Android တက္ဘလက္ေတြမွာ သံုးဖို႔ ထုတ္လုုပ္ခဲ့ၿပီး အဲဒီပ႐ိုဆက္ဆာေတြက ပီစီအဆင့္ ပ႐ိုဆက္ဆာေတြလုိ application ေတြစိတ္ႀကိဳက္ install လုပ္သံုးလို႔ မရခဲ့ပါဘူး။ Core-M CPU ေတြကေတာ့ ပီစီအဆင့္ CPU ေတြျဖစ္ပါတယ္။ SOC ဆိုတာက ဘာေတြ တိုးတက္လာသလဲ ဆိုေတာ့ Broadwell CPU ထဲမွာ PCH (Platform Controller Hub) ကုိထည့္ေပးထား ပါတယ္။ ဒါတင္မက ေသးပါဘူး။ I/O (Input/Output) ႀကိဳးမဲ့ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြပါ တပါတည္း ထည့္ေပးထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

Haswell vs Broadwell

အားလံုးၿခံဳၾကည့္ရင္ Haswell ေတြထက္ IPC ကို ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစပါတယ္။ ဒါဟာ Ivy Bridge ေတြတုန္းက ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ တိုးတက္လာတာနဲ႔ တိုးတက္ေျပာင္းလဲတဲ့ ႏႈန္းသိပ္မကြာပါဘူး။ Intel ကေနအခုလိုပဲ IPC ေတြ တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ဖို႔အတြက္ တည္ေဆာက္မႈ နည္းပညာနဲ႔ဆိုင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အမ်ားအျပား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ခဲ့ရပါတယ္။

လက္ရွိ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ Broadwell-Y ေတြနဲ႔ အနီးစပ္ဆံုးတူတဲ့ Haswell CPU ေတြနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္ရင္ cache memory 3MB ကေန 4MB တိုးထားပါတယ္။ အခုနမူနာ အေနနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ျပထားတဲ့ ဇယားထဲမွာ ဂရပ္ဖစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ၾကည့္ပါ။

လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ၾကည့္တဲ့ တက္ဘလက္

Broadwell-Y CPU သံုးထားတဲ့ Intel ရဲ႕ Llama Mountain တက္ဘလက္ကို Cinebench သံုးၿပီး စမ္းသပ္ၾကည့္ရာမွာ Core i3-3225 CPU သံုးထားတဲ့ စားပြဲတင္ ကြန္ပ်ဴတာထက္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ပဲ ပိုေႏွးတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီစားပြဲတင္ CPU က TDP 55W Broadwell-Y က 4.5w ပဲရွိလို႔ TDP က ၁၀ ပုံပံုတစ္ပံုေလာက္ နည္းေနပါတယ္။

ဂရပ္ဖစ္ပိုင္းမွာ HD 5300 GPU ကိုေျပာင္းသံုးထားၿပီး  Haswell ရဲ႕ GPU တည္ေဆာက္မႈ နည္းပညာကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ထားတာေတြနဲ႔ EU (Execution Units)၂၄ ခုသံုးထားတဲ့အတြက္ 3D Mark IceStorm ရမွတ္ ၅ ေသာင္းေက်ာ္ ရပါတယ္္။ Tegra k1 GPU သံုးထားတဲ့ Nvidia Shield တက္ဘလက္ထက္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ပိုျမန္ေနပါတယ္။  3D Mark Firestrike စမ္းသပ္မႈမွာေတာ့ ရမွတ္ ၃၀၉ မွတ္ပဲရတဲ႔ Haswell Core i5-4210 ထက္ ရမွတ္သိသိသာသာ ပိုေကာင္းၿပီး Broadwell-Y က  ၅၂၂ မွတ္ရတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ (EU-၄၀ ရွိတဲ့) Intel HD 5000 GPU သံုးထားတဲ့ 15w Core i5- 4250 U ကေတာ့ ၇၇၁ မွတ္ရတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ပန္ကာသံုးစရာ မလိုတဲ့တက္ဘလက္ အုပ္စုေတြထဲမွာလည္း GPU  စြမ္းေဆာင္ရည္ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေနၿပီး Qualcomm Snapdragon 805 သံုးထားတဲ့ ပစၥည္းေတြထက္ CPU စြမ္းေဆာင္ရည္က ၃ ဆေလာက္၊ GPU စြမ္းေဆာင္ရည္ ၂ ဆေလာက္ ပိုျမန္ေနပါတယ္။ အခုလို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္တာကေတာ့ သိပ္နည္းလမ္း မက်ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ Core M  ေတြက Windows OS ေတြ run ဖို႔၊ က်န္တာေတြက Android OS ကို run ဖို႔လုပ္ထားတဲ့ တက္ဘလက္ေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပါ။

ေစ်းႏႈန္္းအေနနဲ႔ ကလည္း Windows 2in1 hybrid tablet ေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္  နည္းနည္းသက္သာၿပီး Android တက္ဘလက္ေတြ၊ Atom CPU သံုး Windows tablet ေတြထက္ေတာ့ ေစ်းျမင့္ေနပါတယ္။ Dell ရဲ႕ Venue 11-7000 စီးရီးဟာ Core M CPU ေတြသံုးထားၿပီး၊ Spec အနိမ့္ဆံုး တက္ဘလက္က ေဒၚလာ ၈၀၀ နဲ႔ ေရာင္းခ်ထားပါတယ္။ Desktop အဆင့္သံုးႏိုင္တဲ့ Windows 8.1 တက္ဘလက္ တစ္လံုးကို ေဒၚလာ ၈၀၀ ေလာက္နဲ႔ ဝယ္ႏိုင္တယ္ဆိုေတာ့ ေစ်းမမ်ားဘူးလို႔ ေျပာရပါမယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ ေစ်းကြက္တင္ထားတဲ့ Core M CPU သံုးတက္ဘလက္ေတြ၊ ဟိုက္ဘရစ္ လက္ပ္ေတာ့ေတြက  Lenovo 11.6 -inch ThinkPad Helix 2 ($999), Dell 13.3-inch Latitude 13 7000 starts at ($1,199) HP 13.3-inch Envy X2 ( $1,050) ေတြ ေစ်းကြက္တင္္ထားၿပီး ၂၀၁၅ ထဲမွာေတာ့ အမ်ားအျပား ေစ်းကြက္တင္လာ ပါလိမ့္မယ္။

ဖုိးႏိုင္ဝင္း (မာစတာပိစ္)