Scribe For Mac

Scribe-for-mac.jpg

Scribe For Mac ဆိုတဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ဟာ Mac OS အသံုးျပဳထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ iPhone, iPad အစ ရွိတာေတြကို Bluetooth ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ Data ေတြကို အလြယ္တကူနဲ႔ အလ်င္အျမန္ ေဝ မွ်ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို အသံုးျပဳၿပီး iDevice ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ကာ Data နဲ႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္ လိပ္စာေတြကို အလြယ္တကူ နဲ႔ ေဝမွ်သံုးစဲြႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Scribe For Mac ေဆာဖ့္ဝဲကို Mac OS အသံုးျပဳထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာမွာ ထည့္သြင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို ထည့္သြင္းၿပီးရင္ Scribe ဆိုတဲ့ iOS App ကို http://goo.gl/tq2ID0 ဆိုတဲ့ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္ လိပ္စာကေန သြားေရာက္ၿပီး Download လုပ္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Mac OS အသံုးျပဳထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာမွာ ထည့္သြင္းဖို႔ ေဆာ့ဖ္ဝဲကိုေတာ့ http://goo.gl/gT8iyu ဆိုတဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာကေန ရယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာ့ဖ္ဝဲရဲ႕ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ ပံုက ကိုယ္အသံုးျပဳေနတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာကေန Text, Web URL နဲ႔ အျခားေသာ အခ်က္အလက္ေတြကို iPhone, iPad, iPod  Touch အစရွိတာေတြအေပၚ ေဝမွ်ခ်င္တယ္ဆိုရင္ မိမိပို႔ခ်င္တဲ့ အရာကို Select ျပဳလုပ္လိုက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးသြားရင္ Command + Shift + X Key ကို ႏွိပ္လိုက္ရင္ ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ Bluetooth နဲ႔ ခ်ိတ္ ဆက္ထားတဲ့ iPhone, iPad,  iPod Touch အစရွိတဲ့ Device ေတြထံကို Select မွတ္ထားတဲ့ အရာကို ေပးပို႔လိုက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Scribe ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ပံုဟာ ႐ိုးရွင္းၿပီး Bluetooth ခ်ိတ္ဆက္ထား႐ံုနဲ႔ဖိုင္ေတြကို အလြယ္တကူ ေဝမွ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာ့ဖ္ဝဲကို အသံုးျပဳဖို႔အတြက္လည္း Mac OS အသံုးျပဳထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ iDevice တစ္ခုခု ရွိဖို႔ေတာ့ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ဒါ့အျပင္ ေဆာဖ့္ဝဲကို သံုးစဲြသူေတြ အလြယ္တကူနဲ႔ သံုးစဲြတတ္ေစဖို႔ အတြက္ စီစဥ္ဖန္တီးေပးထားၿပီး၊ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ၿပီး ဝင္ေရာက္မႈ မရွိေစရန္ အတြက္လည္း စီစဥ္ထားပါတယ္။

Scribe For Mac ေဆာ့ဖ္ဝဲကို အခမဲ့ရယူအသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Scribe ကို ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ Device ေတြကေတာ့ iPhone 4S ေနာက္ပိုင္း ဖုန္းေတြနဲ႔ Macbook Air  2011 ေနာက္ပိုင္း ေမာ္ဒယ္မ်ား၊ iPad, iPad Mini, Macbook Pro,  iMac, iPod Touch, Mac Mini,  Mac Pro  အစ ရွိတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။