၂၀၁၄ ခုႏွစ္၏ တရားမဝင္ ၾကည့္႐ႈၾကသည့္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားစာရင္းတြင္ Wolf of Wall Street ထိပ္ဆုံး၌ ရပ္တည္

wolf-of-wall-street.jpg

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း တရားမဝင္ download ျပဳလုပ္ၾကသည့္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားစာရင္းတြင္  စေတာ့ရွယ္ယာပြဲစား ေဂ်ာ္ဒန္ဘဲလ္ဖို႔ဒ္အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားေသာ လီယိုနာဒို ဒီကာပရီယို၏ Wolf of Wall Street ဇာတ္ကားမွာ ထိပ္ဆုံးတြင္ ရပ္တည္ေနလ်က္ ရွိေၾကာင္း မူပိုင္ခြင့္ ေျခရာခံသည့္ ကုမၸဏီ Expicio မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဇာတ္ကားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္တို႔တြင္ တရားမဝင္ download ျပဳလုပ္သည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ ၃၀.၀၃၅ သန္းရွိခဲ့သည္။ Wolf of Wall Street ဇာတ္ကားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္တြင္ စတင္၍႐ံုတင္ ျပသခဲ့ၿပီး ၎ဇာတ္ကားျဖင့္ ေဒသတြင္းဝင္ေငြ ကန္ေဒၚလာ ၁၁၆ သန္းႏွင့္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းတြင္ ကန္ေဒၚလာ ၃၉၂  သန္းရရွိထားသည္။ စေတာ့ ရွယ္ယာမ်ားတြင္ ေငြေၾကးရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား လိမ္လည္ခဲ့သူ တစ္ဦး၏ အေၾကာင္းကို ႐ိုက္ကူးထားေသာ Wolf of Wall Street ဇာတ္ကားတြင္ တြဲဖက္ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဂ်ိဳနာေဟးလ္၊ မာေဂါ့႐ုိဘီ၊ မက္သယူးမက္ကြန္ေနးလ္ႏွင့္ ကိုင္လ္ခ်န္ဒလာတို႔ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

Disney   ၏နာမည္ေက်ာ္ ဇာတ္ကားတစ္ကား ျဖစ္ေသာ Frozen သည္လည္း တရားမဝင္ download ျပဳလုပ္မႈ အမ်ားဆုံး ႐ုပ္ရွင္စာရင္း ဒုတိယေနရာ၌ ရပ္တည္ေနသည္။ ၎တို႔၏ ေနာက္တြင္ ေဂ်ာ့ကလူးေနးလ္ႏွင့္ ဆန္ဒရာဘူးေလာ့တို႔ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ထားသည့္  Gravity ဇာတ္ကားႏွင့္ The Hobbit: The Desolation of Smaug တို႔ကအသီးသီး ရပ္တည္ေနသည္။

Ref: TheHollywoodReporter