ႏွလုံးေရာဂါ သည္မ်ားကုိ အကူအညီ ေပးႏိုင္မည့္ ေမာင္းသူမဲ့ ယာဥ္ကို ပညာရွင္တစ္ဦး ဖန္တီး

drone.jpg

ႏွလုံးေရာဂါသည္မ်ား ေရာဂါထလာသည့္ အခါတြင္ လ်င္ျမန္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ရရွိရန္အတြက္ ႏွလုံးခုန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည့္ စက္ (defibrillator) ပါဝင္ေသာ ေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္ကို နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံတြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

ယေန႔ေခတ္ အေရးေပၚ ေဆးကုသမႈတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အေရးအႀကီးဆုံး ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Dell နည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ စက္မႈပညာျဖင့္ ဘဲြ႕ရရွိသူတစ္ဦးသည္ သာမန္သူနာျပဳ ယာဥ္မ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ႐ုတ္ျခည္းတု႔ံျပန္ ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္ကို ဖန္တီးခဲ့သည္။  အဲလက္မိုမြန္႔ဆိုသူ တီထြင္ထားေသာ အဆိုပါယာဥ္သည္ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၀၀ ကီလုိမီတာ (မိုင္ ၆၀) အထိ

ပ်ံသန္းႏိုင္သည္။ ၎ဒ႐ုန္းတြင္ ႏွလုံးခုန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည့္ စက္ပါဝင္ၿပီး ႏွလုံးေရာဂါသည္အား ေဆးကုသမႈ မေပးႏိုင္ခင္ အခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ႏွလုံးေရာဂါ ျဖစ္လာသည့္ ပထမ မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း မွန္ကန္ေသာ ေဆးကုသမႈ ရရွိရန္အေရးအႀကီးဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ အေရးေပၚ အေျခအေနကို လ်င္ျမန္စြာတံု႔ျပန္ႏိုင္ပါက အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ကယ္တင္ႏိုင္ကာ လူနာေပါင္းမ်ားစြာကို ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိုမြန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေ႐ွ႕ေျပးပုံစံ ေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္သည္ ႏွလုံးေရာဂါ ျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေနကို လက္ခံရရွိသည့္အခါ အေရးေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ယာဥ္သည္ မီးပြိဳင့္ႏွင့္ လမ္းက်ပ္ျခင္းတို႔ကို ေက်ာ္လႊားကာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားရာ ေနရာသို႔ သူနာျပဳကားထက္ လ်င္ျမန္စြာေရာက္ရွိ ႏိုင္သည္။ ၎တြင္ ေဆးပညာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား မပါဝင္ေသာ္လည္း ဝက္ဘ္ဆိုက္ရွိ ေဆးပညာရွင္မ်ားက ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနကို webcam မွၾကည့္႐ႈၿပီး တိုက္႐ုိက္လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကုသမႈမ်ားကို အႀကံေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Ref : CNET