ႏိုဝင္ဘာအကုန္အထိ ၿမိဳ႕နယ္ ၉၀ နီးပါးသို႔ Ooredoo 4G ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳၿပီး ျဖစ္ဟုဆို

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏိုဝင္ဘာအကုန္အထိ ၿမိဳ႕နယ္ ၉၀ နီးပါးကို Ooredoo 4G ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ 4G ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳ ထားမႈအေနနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မွာ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ ၆ ၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးမွာ ၇ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ၈ ၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ၅ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ၆ ၿမိဳ႕နယ္တို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ၅ ၿမိဳ႕နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္မွာ ၆ ၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ၁ ၿမိဳ႕နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ၁ ၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလက လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ ၁၈ဝဝ MHz အတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးေနာက္မွာ 4G Plus ကြန္ရက္ကို ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္တာေတြကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွာရရွိတဲ့ Ooredoo ရဲ႕ 4G ကြန္ရက္ေနရာေတြ ကေတာ့ အလံု၊ ဗဟန္း၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္၊ ဒဂံု၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း)၊ ေဒါပံု၊ လိႈင္၊ လိႈင္သာယာ၊ အင္းစိန္၊ ကမာရြတ္၊ ေက်ာက္တံတား၊ ၾကည့္ျမင့္တိုင္၊ လမ္းမေတာ္၊ လသာ၊ မရမ္းကုန္း၊ မဂၤလာဒံု၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ပန္းဘဲတန္း၊ ပုစြန္ေတာင္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ဆိပ္ကမ္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ တာေမြ၊ သန္လ်င္၊ သကၤန္းကၽြန္း၊ ရန္ကင္း၊ သာေကတ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ လွည္းကူး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း)၊ ေမွာ္ဘီ၊ တိုက္ႀကီး တို႔ုျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း