ႏိုင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ တည္ေထာင္ေရးအတြက္ Myanmar Sat-2 ၿဂိဳဟ္တု ငွားရမ္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပမည္

ႏိုင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ တည္ေထာင္ေရးအတြက္ Myanmar Sat-2 ၿဂိဳဟ္တု ငွားရမ္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္သို႔ ဆက္လက္တင္ျပ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ တည္ေထာင္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဥကၠဌ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ၿဂိဳဟ္တုကို ကြန္ဒိုစနစ္လိုမ်ိဳး အခန္းေတြငွားရမ္းၿပီး အသုံးျပဳေနရေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံရဲ႕ Intel Sat ၿဂိဳဟ္တုကို Myanmar Sat -2 အမည္နဲ႔ လႊတ္တင္ၿပီး အခ်ိဳးက်ငွားရမ္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ Myanmar Sat – 2 ၿဂိဳဟ္တုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ C-Band ၆ လုံးနဲ႔ Ku Band ၆ လုံးတို႔ကို အသုံးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ တည္ေထာင္ေရးအတြက္ Myanmar Sat-2 ၿဂိဳဟ္တု ငွားရမ္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္သို႔ ဆက္လက္တင္ျပ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဇူလိုင္ ၃ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ တည္ေထာင္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဒုတိယအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း အစည္းအေ၀း မွာေျပာၾကားခဲ့တာလို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရပါတယ္။

အဲဒီကေနတစ္ဆင့္ အလုံးစုံပိုင္ဆိုင္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ တစ္ရပ္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္ ၿဂိဳဟ္တုစနစ္နဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ က႑မ်ိဳးစုံကို ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ တည္ေထာင္ေရး လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္သြား ၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ဆိုင္ရာ နည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္ ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တု ထရန္စပြန္ဒါငွားရမ္းေရး ဆပ္ေကာ္မတီတို႔ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိတယ္လို႔ အဲဒီသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း