ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ IETS Prize ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေလးဦး ရရွိ

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီရဲ႕ IELTS ပညာသင္ဆု ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေလးဦး ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါေလးဦးကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၄၅၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးေသာင္း) တန္ဖုိးရွိ ဆုမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုေတြကို ေဒသတြင္း တတိယဆုရရွိခဲ့တဲ့ ေမာင္ၿဖိဳးသူရေဌး က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀,၅၀၀၊ ျပည္တြင္းဆုရရွိခဲ့ၾကတဲ့ ေမာင္တုိးေက်ာ္ထက္ က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၉၀၀၊ ေဒါက္တာမိမိခိုင္က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၆၀၀၊ ေမာင္ေစာမင္းညိဳက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၂၀၀ တုိ႔ အသီးသီး ရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံက IELTS ပညာသင္ဆု ပထမဆုရွင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရတာ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားမွာ စာသင္ရင္ အကုန္အက် မ်ားလြန္းေတာ့ ဆုရတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစု အတြက္ ေငြေၾကးအကုန္အက် ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ေလ်ာ့သြားပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားမွာ ပညာသင္ရင္ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ IELTS စာေမးပြဲေျဖလုိက္ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားမွာ ပညာဆက္သင္ၾကားရာမွာ မရွိမျဖစ္လုိအပ္တဲ့ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ကၽြမ္းက်င္ႏုိင္နင္းေစခဲ့ပါတယ္” လုိ႔ ဆုရရွိသူ ေမာင္တုိးေက်ာ္ထက္ကေျပာပါတယ္။

IELTS စာေမးပြဲကိုေတာ့ ယမန္ႏွစ္က လူဦးေရ ၃.၅ သန္း ေျဖဆုိခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။